Công văn 229/QLD-ĐK

Công văn 229/QLD-ĐK năm 2018 về công bố bổ sung danh mục nguyên liệu làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu giấy phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký do Cục Quản lý Dược ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 229/QLD-ĐK 2018 công bố bổ sung danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu


BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 229/QLD-ĐK
V/v công bố bổ sung danh mục nguyên liệu làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu GPNK của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2018

 

Kính gửi: Cơ sở đăng ký, sản xuất thuốc trong nước

Căn cứ Luật dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016;

Căn cứ Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017;

Căn cứ công văn của Công ty TNHH Hasan-Dermapharm đề ngày 12/10/2017 về việc đề nghị công bố bổ sung danh mục nguyên liệu làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu giấy phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký,

Cục Quản lý Dược thông báo:

Công bố bổ sung Danh mục nguyên liệu làm thuốc để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam được phép nhập khẩu không yêu cầu phải có giấy phép nhập khẩu (Danh mục đính kèm).

Danh mục nguyên liệu làm thuốc được công bố nêu trên đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược tại địa chỉ: www.dav.gov.vn.

Cục Quản lý Dược thông báo để cơ sở biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT. Trương Quốc Cường (để b/c);
- Các Phó Cục trưởng (để b/c);
- TP. Nguyễn Huy Hùng (để b/c);
- Tổng Cục hải Quan (để ph/h);
- Website của Cục QLD;
- Lưu: VT, ĐKT (TN).

TUQ. CỤC TRƯỞNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG ĐĂNG KÝ THUỐC
Đỗ Minh Hùng

 

DANH MỤC

NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC ĐƯỢC PHÉP NHẬP KHẨU KHÔNG YÊU CẦU GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU THUỐC SẢN XUẤT TRONG NƯỚC ĐÃ ĐƯỢC CẤP SỐ ĐĂNG KÝ
(Đính kèm công văn số 229/QLD-ĐK ngày 09/01/2018)

Thuốc thành phẩm

Nguyên liệu hoạt chất

STT

Tên thuốc

Số giấy đăng ký lưu hành thuốc

Ngày hết hiệu lực của giấy đăng ký lưu hành

Tên cơ sở sản xuất thuốc

Tên nguyên liệu làm thuốc

Tiêu chuẩn chất lượng của nguyên liệu

Tên cơ sở sản xuất nguyên liệu

Địa chỉ cơ sở sản xuất nguyên liệu

Tên nước sản xuất nguyên liệu

1

Pacegan 500 mg

VD-24557-16

25/03/2021

Công ty TNHH Hasan-Dermapharm

Paracetamol

EP 8

Atabay Kimya Sanayi Ve Ticaret A.S.

Acibadem Koftuncu Soka
No. 1 Kadikoy 34718 Istanbul, Turkey

Turkey

2

Efferhasan 150

VD-22661-15

26/05/2020

Công ty TNHH Hasan-Dermapharm

Paracetamol

EP8

Mallinckrodt

8801 Capital Boulevard, Raleigh, NC 27616, USA

USA

3

Efferhasan 150

VD-22661-15

26/05/2020

Công ty TNHH Hasan-Dermapharm

Paracetamol

EP 8

Atabay Kimya Sanayi Ve Ticaret

A.S.

Acibadem Koftuncu Soka
No. 1 Kadikoy 34718 Istanbul, Turkey

Turkey

4

Efferhasan 250

VD-22662-15

26/05/2020

Công ty TNHH Hasan-Dermapharm

Paracetamol

EP 8

Mallinckrodt

8801 Capital Boulevard, Raleigh, NC 27616, USA

USA

5

Efferhasan 250

VD-22662-15

26/05/2020

Công ty TNHH Hasan-Dermapharm

Paracetamol

EP 8

Atabay Kimya Sanayi Ve Ticaret A.S..

Acibadem Koftuncu Soka
No. 1 Kadikoy 34718 Istanbul, Turkey

Turkey

Danh mục này có 01 trang gồm 05 khoản./.

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 229/QLD-ĐK

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu229/QLD-ĐK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/01/2018
Ngày hiệu lực09/01/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 229/QLD-ĐK

Lược đồ Công văn 229/QLD-ĐK 2018 công bố bổ sung danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 229/QLD-ĐK 2018 công bố bổ sung danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu229/QLD-ĐK
        Cơ quan ban hànhCục Quản lý dược
        Người kýĐỗ Minh Hùng
        Ngày ban hành09/01/2018
        Ngày hiệu lực09/01/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 229/QLD-ĐK 2018 công bố bổ sung danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu

             Lịch sử hiệu lực Công văn 229/QLD-ĐK 2018 công bố bổ sung danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu

             • 09/01/2018

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 09/01/2018

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực