Công văn 229/TTg-KTN

Công văn 229/TTg-KTN năm 2016 bổ sung quốc lộ 9B vào Quy hoạch đường bộ Việt Nam và khởi công, bố trí vốn cho Dự án nâng cấp quốc lộ 9B, tỉnh Quảng Bình do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 229/TTg-KTN bổ sung quốc lộ 9B quy hoạch đường bộ khởi công bố trí vốn nâng cấp quốc lộ


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 229/TTg-KTN
V/v bổ sung quốc lộ 9B vào Quy hoạch đường bộ Việt Nam và khởi công, bố trí vốn cho Dự án nâng cấp quốc lộ 9B, tỉnh Quảng Bình

Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2016

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Giao thông vận tải, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình.

 

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (văn bản số 16003/BGTVT-KHĐT ngày 02 tháng 12 năm 2015; văn bản số 16447/BGTVT-KHĐT ngày 10 tháng 12 năm 2015), ý kiến của Bộ Xây dựng (văn bản số 11/BXD-HTKT ngày 06 tháng 01 năm 2016), Bộ Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 11391/BKHĐT-KCHTĐT ngày 28 tháng 12 năm 2015), Bộ Tài chính (văn bản số 19660/BTC-ĐT ngày 31 tháng 12 năm 2015) về việc bổ sung quốc lộ 9B vào Quy hoạch phát triển giao thông vận tải đường bộ Việt Nam và khởi công, bố trí vốn để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng, nâng cấp quốc lộ 9B đoạn Km0 - Km4 và Km20 - Km52, tỉnh Quảng Bình (Dự án) trong năm 2016, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

- Đồng ý bổ sung quốc lộ 9B vào Quy hoạch phát triển giao thông vận tải đường bộ Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 (Quyết định số 356/QĐ-TTg ngày 25 tháng 02 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ) như kiến nghị của Bộ Giao thông vận tải tại văn bản số 16447/BGTVT-KHĐT ngày 10 tháng 12 năm 2015.

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phi hợp với Bộ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải đề xuất bố trí nguồn vốn thực hiện Dự án đầu tư xây dựng, nâng cấp quốc lộ 9B đoạn Km0 - Km4 và Km20 - Km52, tỉnh Quảng Bình trong giai đoạn 2016 - 2020, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định. Chỉ khởi công Dự án khi bố trí được vốn theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, Vụ KTTH;
- Lưu: VT, KTN(3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 229/TTg-KTN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu229/TTg-KTN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/02/2016
Ngày hiệu lực04/02/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 229/TTg-KTN bổ sung quốc lộ 9B quy hoạch đường bộ khởi công bố trí vốn nâng cấp quốc lộ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 229/TTg-KTN bổ sung quốc lộ 9B quy hoạch đường bộ khởi công bố trí vốn nâng cấp quốc lộ
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu229/TTg-KTN
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýHoàng Trung Hải
        Ngày ban hành04/02/2016
        Ngày hiệu lực04/02/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 229/TTg-KTN bổ sung quốc lộ 9B quy hoạch đường bộ khởi công bố trí vốn nâng cấp quốc lộ

             Lịch sử hiệu lực Công văn 229/TTg-KTN bổ sung quốc lộ 9B quy hoạch đường bộ khởi công bố trí vốn nâng cấp quốc lộ

             • 04/02/2016

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 04/02/2016

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực