Công văn 229/YDCT-QLHN

Công văn 229/YDCT-QLHN năm 2019 hướng dẫn cấp, cấp lại Giấy chứng nhận bài thuốc gia truyền, phương pháp chữa bệnh gia truyền do Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 229/YDCT-QLHN 2019 hướng dẫn cấp cấp lại Giấy chứng nhận bài thuốc gia truyền


BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ
Y DƯỢC CỔ TRUYỀN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 229/YDCT-QLHN
V/v hướng dẫn cấp, cấp lại Giấy chứng nhận bài thuốc gia truyền, phương pháp chữa bệnh gia truyền

Hà Nội, ngày 7 tháng 5 năm 2019

 

Kính gửi: Sở Y tế các tỉnh, thành phố

Trong thời gian vừa qua, Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền - Bộ Y tế nhận được phản hồi của một số đơn vị về khó khăn, vướng mắc khi thực hiện cấp, cấp lại giấy chứng nhận bài thuốc gia truyền; phương pháp chữa bệnh gia truyền.

Đthống nhất việc triển khai thực hiện thủ tục cấp, cấp lại giấy chứng nhận bài thuc gia truyền; phương pháp chữa bệnh gia truyền, Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền có ý kiến sau:

1. Về Hồ sơ, thủ tục cấp, cấp lại, thu hồi Giấy chứng nhận người sở hữu bài thuốc gia truyền và phương pháp chữa bệnh gia truyền thực hiện theo quy định tại Khoản 11, Điều 11 Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế (viết tắt Nghị định số 155/2018/NĐ-CP).

2. Các nội dung khác chưa được hướng dẫn tại Nghị định số 155/2018/NĐ-CP đề nghị Sở Y tế thực hiện theo quy định tại Quyết định số 39/2007/QĐ-BYT ngày 12/11/2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành quy chế xét duyệt cấp Giấy chứng nhận bài thuốc gia truyền”.

Trân trọng./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng N.
V.Tiến (để b/cáo);
- Cục trưởng (để b/cáo);
- Lưu: VT, QLHN.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Tuấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 229/YDCT-QLHN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu229/YDCT-QLHN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/05/2019
Ngày hiệu lực07/05/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 229/YDCT-QLHN

Lược đồ Công văn 229/YDCT-QLHN 2019 hướng dẫn cấp cấp lại Giấy chứng nhận bài thuốc gia truyền


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 229/YDCT-QLHN 2019 hướng dẫn cấp cấp lại Giấy chứng nhận bài thuốc gia truyền
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu229/YDCT-QLHN
        Cơ quan ban hànhDược cổ truyền, Cục Quản lý Y
        Người ký***, Nguyễn Ngọc Tuấn
        Ngày ban hành07/05/2019
        Ngày hiệu lực07/05/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 229/YDCT-QLHN 2019 hướng dẫn cấp cấp lại Giấy chứng nhận bài thuốc gia truyền

           Lịch sử hiệu lực Công văn 229/YDCT-QLHN 2019 hướng dẫn cấp cấp lại Giấy chứng nhận bài thuốc gia truyền

           • 07/05/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 07/05/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực