Công văn 2291/TCT-TNCN

Công văn 2291/TCT-TNCN năm 2016 hướng dẫn quy đổi từ thu nhập sau thuế thành thu nhập trước thuế do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2291/TCT-TNCN hướng dẫn quy đổi từ thu nhập sau thuế thành thu nhập trước thuế 2016


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2291/TCT-TNCN
V/v hướng dẫn quy đổi từ thu nhập sau thuế thành thu nhập trước thuế.

Hà Nội, ngày 27 tháng 5 năm 2016

 

Kính gửi: Văn phòng đại diện Mitsui - Soko International Pte Ltd tại Hà Nội
(Địa chỉ: Tầng 5, phòng 3, số 9 Láng Hạ, quận Ba Đình, TP.Hà Nội)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 270116/MS-CV ngày 01/02/2016 của Văn phòng đại diện Mitsui - Soko International Pte Ltd tại Hà Nội (sau đây gọi là Văn phòng đại diện Mitsui - Soko) đề nghị hướng dẫn về thuế thu nhập cá nhân đối với Khoản bảo hiểm bắt buộc và quy đổi thu nhập sau thuế thu nhập cá nhân ra thu nhập trước thuế. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ hướng dẫn tại Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi Tiết một số Điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân.

Căn cứ hướng dẫn tại Thông tư số 02/2010/TT-BTC ngày 11/01/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn bổ sung Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi Tiết một số Điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân.

Căn cứ hướng dẫn tại Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi Tiết một số Điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân

Căn cứ vào hướng dẫn nêu trên và tài liệu do Văn phòng đại diện Mitsui - Soko cung cấp thì:

1. Trường hợp Khoản bảo hiểm dưỡng lão là một Khoản bảo hiểm bắt buộc theo quy định của pháp luật Nhật Bản thì Khoản này được trừ khỏi thu nhập chịu thuế khi tính thuế thu nhập cá nhân.

2. Về việc quy đổi thu nhập không bao gồm thuế ra thu nhập tính thuế, căn cứ tình hình thực tế, đề nghị Văn phòng đại diện Mitsui - Soko thực hiện như hướng dẫn tại Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 và Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính.

Đề nghị Văn phòng đại diện Mitsui - Soko liên hệ với Cục Thuế thành phố Hà Nội để được hướng dẫn.

Tổng cục Thuế trả lời để Văn phòng đại diện Mitsui - Soko được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế TP. Hà Nội;
- Vụ Pháp chế (TCT);
- Vụ Hợp tác Quốc tế;
- Website Tổng cục Thuế;
- Lưu: VT, TNCN.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ QL THUẾ TNCN
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Duy Minh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2291/TCT-TNCN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2291/TCT-TNCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/05/2016
Ngày hiệu lực27/05/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2291/TCT-TNCN hướng dẫn quy đổi từ thu nhập sau thuế thành thu nhập trước thuế 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2291/TCT-TNCN hướng dẫn quy đổi từ thu nhập sau thuế thành thu nhập trước thuế 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2291/TCT-TNCN
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýNguyễn Duy Minh
        Ngày ban hành27/05/2016
        Ngày hiệu lực27/05/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 2291/TCT-TNCN hướng dẫn quy đổi từ thu nhập sau thuế thành thu nhập trước thuế 2016

            Lịch sử hiệu lực Công văn 2291/TCT-TNCN hướng dẫn quy đổi từ thu nhập sau thuế thành thu nhập trước thuế 2016

            • 27/05/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 27/05/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực