Công văn 2292/BNN-KH

Công văn 2292/BNN-KH về đẩy nhanh thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2292/BNN-KH 2018 đẩy nhanh thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2292/BNN-KH
V/v đẩy nhanh thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018

Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2018

 

Kính gửi:

- Các đơn vị thuộc Bộ.
- Các chủ đầu tư;

Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018, văn bản số 1375/BKHĐT-TH ngày 09/3/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nông nghiệp và PTNT yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, chủ dự án, chủ đầu tư các dự án đầu tư công tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện đồng bộ, quyết liệt, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau:

Quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước, Luật xây dựng, các Nghị định của Chính phủ, các chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về đầu tư công.

Tiếp tục thực hiện các giải pháp đã đề ra để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công tại Chỉ thị số 6925/CT-BNN-KH ngày 18/8/2017 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc đy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công, trong đó, tập trung các nhiệm vụ:

- Dự án hoàn thành trước ngày 31/12/2018: Tập trung hoàn thiện các hạng mục công trình, hoàn tất công tác nghiệm thu, thanh toán và giải ngân trước ngày 31/01/2019; hoàn thiện các thủ tục pháp lý, sớm bàn giao, quyết toán công trình.

- Các dự án chuyển tiếp, khởi công mới trong năm 2018: Khẩn trương hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, lựa chọn nhà thầu, đẩy nhanh tiến độ thi công và hồ sơ thanh quyết toán để giải ngân vốn.

- Các dự án dự kiến khởi công trong năm 2019: Khẩn trương hoàn thành hồ sơ dự án đầu tư trình Bộ phê duyệt trước ngày 30/10/2018.

Riêng đối với các dự án sử dụng vốn ODA:

+ Hoàn thiện hồ sơ thanh toán các dự án được giao thu hồi ứng trước trong năm 2018, hoàn thành thủ tục thu hồi ứng trước tại các kho bạc nhà nước trước ngày 20/4/2018; gửi báo cáo kết quả và chứng từ thu hồi ứng về Chủ dự án (các Ban CPO thủy lợi, nông nghiệp, lâm nghiệp, Ban QLĐTXDTL 9) và Vụ Kế hoạch để tổng hợp.

+ Trước ngày 15/7/2018, Chủ dự án tổng hợp, báo cáo Bộ tình hình thực hiện để xem xét điều hòa vốn giữa các dự án, tiểu dự án, báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư bổ sung vốn nước ngoài; ưu tiên bổ sung vốn cho các dự án hoàn thành, kết thúc hiệp định trong năm 2018 và các dự án giải ngân đạt trên 50% kế hoạch vốn được giao đến ngày 30/6/2017.

Chủ đầu tư tập trung nghiệm thu khối lượng hoàn thành đủ điều kiện thanh toán, giải ngân hết kế hoạch vốn năm 2017 được phép kéo dài và kế hoạch vốn năm 2018; Các dự án đến ngày 30/6/2018 giải ngân dưới 30% kế hoạch vốn năm 2018 được giao đầu năm sẽ xem xét điều chỉnh giảm kế hoạch chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng về việc chậm tiến độ thực hiện, giải ngân.

Chủ dự án, chủ đầu tư báo cáo tình hình thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công 2018 qua phần mềm MIC (http://mic.mard.gov.vn) của Bộ, Hệ thống thông tin về đầu tư sử dụng vốn nhà nước (https://dautucong.mpi.gov.vn) của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và chịu trách nhiệm về tính xác thực của thông tin báo cáo.

Các Tổng cục, Cục, Vụ thuộc Bộ tăng cường kiểm tra, đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân vốn kế hoạch được giao; kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền; phối hợp với Vụ Kế hoạch báo cáo Bộ cân đối, điều hòa nguồn vốn, bố trí vốn phù hợp với nhu cầu và điều kiện thực tế của các dự án. Vụ Kế hoạch theo dõi, rà soát tình hình tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công của Bộ; rà soát, đề xuất Bộ điều chuyển vốn năm 2018 đối với các dự án vốn kế hoạch.

Bộ Nông nghiệp và PTNT yêu cầu thtrưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, chủ dự án và chủ đầu tư nghiêm túc thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: KH&ĐT, Tài Chính;
- Lãnh đạo Bộ;
- Các Tổng cục, Cục, Vụ, Thanh tra Bộ;
- Sở NN và PTNT các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Các Ban: CPO, QLĐT và XDTL
1÷10;
- Các Chủ đầu tư;
- Lưu: VT, KH(150).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hoàng Văn Thắng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2292/BNN-KH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2292/BNN-KH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/03/2018
Ngày hiệu lực23/03/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 2292/BNN-KH

Lược đồ Công văn 2292/BNN-KH 2018 đẩy nhanh thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2292/BNN-KH 2018 đẩy nhanh thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2292/BNN-KH
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýHoàng Văn Thắng
        Ngày ban hành23/03/2018
        Ngày hiệu lực23/03/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 2292/BNN-KH 2018 đẩy nhanh thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công

           Lịch sử hiệu lực Công văn 2292/BNN-KH 2018 đẩy nhanh thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công

           • 23/03/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 23/03/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực