Công văn 2292/TCT-CS

Công văn số 2292/TCT-CS về việc chính sách thuế đối với công trình xây dựng sử dụng nguồn vốn viện trợ và vốn ngân sách cấp phát do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2292/TCT-CS chính sách thuế công trình xây dựng sử dụng nguồn vốn viện trợ và vốn ngân sách cấp phát


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---------------

Số: 2292/TCT-CS
V/v chính sách thuế

Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2008

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Thanh Hóa

Trả lời công văn số 105/CT-TTHT ngày 01/02/2008 của Cục thuế tỉnh Thanh Hóa đề nghị hướng dẫn về chính sách thuế đối với công trình xây dựng sử dụng nguồn vốn viện trợ và vốn ngân sách cấp phát, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 1.15, mục II, phần A Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003, Nghị định số 148/2004/NĐ-CP ngày 23/7/2004 và Nghị định số 156/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT hướng dẫn: “Duy tu, sửa chữa, phục chế, xây dựng các công trình văn hóa, nghệ thuật, công trình phục vụ lợi ích công cộng, cơ sở hạ tầng và nhà tình nghĩa bằng nguồn vốn đóng góp của nhân dân và vốn viện trợ nhân đạo, kể cả trường hợp được Nhà nước cấp hỗ trợ một phần vốn không quá 30% tổng số vốn thực chỉ cho công trình” không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT.

Theo hướng dẫn trên, đề nghị Cục thuế phối hợp với UBND địa phương kiểm tra, xác định cụ thể cơ cấu nguồn vốn do Quỹ dự án nhỏ tại Việt Nam FMV (ông Carpenter – Chủ tịch Quỹ) tài trợ và ngân sách xã hỗ trợ một phần thi công công trình dự án kênh mương xã Đông Anh, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa để thực hiện theo hướng dẫn sau:

- Trường hợp nguồn vốn thi công công trình kênh mương chủ yếu do Quỹ dự án nhỏ tại Việt Nam FMV tài trợ, kể cả trường hợp được ngân sách xã hỗ trợ vốn nhưng không quá 30% tổng số vốn thực chi cho công trình xây dựng kênh mương thì công trình xây dựng kênh mương này không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT. Cục thuế đề nghị UBND huyện Đông Sơn điều chỉnh lại giá dự toán công trình không có thuế GTGT. Công ty xây dựng Thiên An thi công công trình trên khi quyết toán hoàn thành bàn giao, Công ty lập hóa đơn GTGT, phần thuế suất không ghi và gạch bỏ, Công ty xây dựng Thiên An không được khấu trừ và hoàn thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ phục vụ công trình mà phải tính vào chi phí kinh doanh

- Trường hợp nguồn vốn thi công công trình kênh mương do Quỹ dự án nhỏ tại Việt Nam FMV tài trợ không đáp ứng điều kiện theo quy định trên thì công trình xây dựng kênh mương thuộc đối tượng chịu thuế GTGT.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Thanh Hóa biết và phối hợp với UBND địa phương để xác định cụ thể nguồn vốn hỗ trợ thuộc trường hợp nào để hướng dẫn thực hiện theo đúng quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty xây dựng Thiên An;
- Vụ Pháp chế;
- Ban PC, HT, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Thuộc tính Công văn 2292/TCT-CS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2292/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/06/2008
Ngày hiệu lực17/06/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thuế - Phí - Lệ Phí, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2292/TCT-CS chính sách thuế công trình xây dựng sử dụng nguồn vốn viện trợ và vốn ngân sách cấp phát


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2292/TCT-CS chính sách thuế công trình xây dựng sử dụng nguồn vốn viện trợ và vốn ngân sách cấp phát
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2292/TCT-CS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýPhạm Duy Khương
        Ngày ban hành17/06/2008
        Ngày hiệu lực17/06/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thuế - Phí - Lệ Phí, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 2292/TCT-CS chính sách thuế công trình xây dựng sử dụng nguồn vốn viện trợ và vốn ngân sách cấp phát

           Lịch sử hiệu lực Công văn 2292/TCT-CS chính sách thuế công trình xây dựng sử dụng nguồn vốn viện trợ và vốn ngân sách cấp phát

           • 17/06/2008

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 17/06/2008

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực