Công văn 2295/LĐTBXH-TCCB

Công văn 2295/LĐTBXH-TCCB báo cáo số lượng, chất lượng và nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2295/LĐTBXH-TCCB báo cáo số lượng, chất lượng và nhu cầu đào tạo


BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2295/LĐTBXH-TCCB
V/v báo cáo số lượng, chất lượng và nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã.

Hà Nội, ngày 13 tháng 07 năm 2011

 

Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương.

Thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án: “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”, Bộ Nội vụ tổ chức triển khai biên soạn tài liệu dùng để bồi dưỡng công chức Văn hóa - Xã hội. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội được phân công biên soạn tài liệu để tổ chức đào tạo, bồi dưỡng công chức thực hiện các nhiệm vụ về lao động, người có công và xã hội ở cấp xã theo Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ.

Trong khuôn khổ chương trình, Khung chương trình đào tạo đã được các đơn vị chuyên môn của Bộ chủ trì xây dựng, có sự tham gia ý kiến của các Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Để việc biên soạn tài liệu cũng như tiếp tục xây dựng kế hoạch tổ chức các khóa đào tạo, tập huấn đạt hiệu quả, Bộ đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thống kê, báo cáo số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã làm công tác lao động, người có công và xã hội (biểu mẫu kèm theo) để Bộ chủ động trong thiết kế, xây dựng kế hoạch triển khai phù hợp.

Bộ đề nghị các Sở triển khai và gửi báo cáo gấp về Bộ (qua Vụ Tổ chức cán bộ) trước ngày 31/7/2011 để kịp tiến độ triển khai theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP, Vụ TCCB

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
Lê Văn Chương

 


UBND ...

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

BÁO CÁO CHẤT LƯỢNG VÀ NHU CẦU ĐÀO TẠO ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC LÀM CÔNG TÁC LAO ĐỘNG, NGƯỜI CÓ CÔNG VÀ XÃ HỘI CẤP XÃ

TT

QUẬN/ HUYỆN

Số xã, phường, thị trấn

Số CB CC làm công tác LĐ.NCC&XH

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ

Lý luận chính trị

Trình độ ngoại ngữ

Tin học

NHU CẦU ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG

Hình thức đào tạo

Ghi chú

Tổng số

Trong đó Nữ

Đại học trở lên

Cao đẳng

Trung cấp

Bồi dưỡng nghiệp vụ

Chuyên môn nghiệp vụ

Lý luận chính trị

Quản lý hành chính

Ngoại ngữ

Tin học

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký tên và đóng dấu)

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký tên và đóng dấu)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2295/LĐTBXH-TCCB

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2295/LĐTBXH-TCCB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/07/2011
Ngày hiệu lực13/07/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2295/LĐTBXH-TCCB báo cáo số lượng, chất lượng và nhu cầu đào tạo


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2295/LĐTBXH-TCCB báo cáo số lượng, chất lượng và nhu cầu đào tạo
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2295/LĐTBXH-TCCB
        Cơ quan ban hànhBộ Lao động – Thương binh và Xã hội
        Người kýLê Văn Chương
        Ngày ban hành13/07/2011
        Ngày hiệu lực13/07/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 2295/LĐTBXH-TCCB báo cáo số lượng, chất lượng và nhu cầu đào tạo

           Lịch sử hiệu lực Công văn 2295/LĐTBXH-TCCB báo cáo số lượng, chất lượng và nhu cầu đào tạo

           • 13/07/2011

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 13/07/2011

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực