Công văn 2295/TCHQ-KTTT

Công văn số 2295/TCHQ-KTTT của Tổng Cục Hải quan về việc áp giá tính thuế các lô hàng điện gia dụng hiệu Electrolux nhập khẩu năm 2004, 2005

Nội dung toàn văn Công văn 2295/TCHQ-KTTT áp giá tính thuế các lô hàng điện gia dụng hiệu Electrolux nhập khẩu năm 2004, 2005


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2295/TCHQ-KTTT
V/v: Giá tính thuế đồ điện gia dụng nhập khẩu

 Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2006 

 

Kính gửi: Cục Hải Quan Tp. Hồ Chí Minh

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số: 317/INT-HCM-KD ngày 03/5/2006 của Chi nhánh Công ty XNK Intimex tại TP. Hồ Chí Minh về việc áp giá tính thuế các lô hàng điện gia dụng hiệu Electrolux nhập khẩu năm 2004, 2005 tại Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.

Căn cứ Nghị định số: 60/2002/NĐ-CP ngày 06/6/2002 của Chính phủ; Thông tư số: 60/2002/NĐ-CP">118/2003/TT-BTC ngày 08/12/2003 của Bộ Tài chính quy định trình tự, nguyên tắc và các phương pháp xác định giá tính thuế theo đó:

Đối với các trường hợp trị giá giao dịch do doanh nghiệp khai báo thấp hơn giá bán lẻ thị trường sau khi quy đổi, thấp hơn mức giá quy định tại danh mục dữ liệu giá chỉ là một trong những căn cứ để cơ quan Hải quan nghi ngờ mức giá khai báo và tổ chức tham vấn để xác minh, làm rõ mức giá khai báo, không phải là căn cứ để bác bỏ trị giá khai báo. Trong quá trình tham vấn, nếu cơ quan Hải quan đưa ra được những căn cứ để bác bỏ trị giá khai báo tại biên bản tham vấn thì xác định tính thuế theo trình tự, nguyên tắc và các phương pháp xác định quy định tại Thông tư số 60/2002/NĐ-CP">118/2003/TT-BTC ngày 08/12/2003 của Bộ Tài chính trên cơ sở các thông tin sẵn có do cơ quan Hải quan thu thập được tại thời điểm xác định giá tính thuế.

Từ những cơ sở nêu trên, sau khi xem xét hồ sơ các lô hàng nhập khẩu và biên bản tham vấn, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Yêu cầu Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh căn cứ các thông tin có sẵn tại thời điểm bác bỏ trị giá khai báo, các thông tin do doanh nghiệp cung cấp bổ sung như: bảng xác nhận giá của Electrolux, giá bán thị trường… để xác định lại giá tính thuế theo đúng trình tự và các phương pháp xác định giá, giải quyết khiếu nại của doanh nghiệp, báo cáo kết quả giải quyết khiếu nại của doanh nghiệp về Tổng cục.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh biết và triển khai thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Thị Bình An

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2295/TCHQ-KTTT

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 2295/TCHQ-KTTT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 26/05/2006
Ngày hiệu lực 26/05/2006
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2295/TCHQ-KTTT áp giá tính thuế các lô hàng điện gia dụng hiệu Electrolux nhập khẩu năm 2004, 2005


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 2295/TCHQ-KTTT áp giá tính thuế các lô hàng điện gia dụng hiệu Electrolux nhập khẩu năm 2004, 2005
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 2295/TCHQ-KTTT
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải quan
Người ký Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành 26/05/2006
Ngày hiệu lực 26/05/2006
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 13 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 2295/TCHQ-KTTT áp giá tính thuế các lô hàng điện gia dụng hiệu Electrolux nhập khẩu năm 2004, 2005

Lịch sử hiệu lực Công văn 2295/TCHQ-KTTT áp giá tính thuế các lô hàng điện gia dụng hiệu Electrolux nhập khẩu năm 2004, 2005

  • 26/05/2006

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 26/05/2006

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực