Công văn 2296/UBCK-PTTT

Công văn số 2296/UBCK-PTTT về việc kiểm toán báo cáo tài chính năm của công ty đại chúng đăng ký giao dịch trên thị trường giao dịch chứng khoán Hà Nội do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2296/UBCK-PTTT kiểm toán báo cáo tài chính năm của công ty đại chúng đăng ký giao dịch trên thị trường giao dịch chứng khoán Hà Nội


BỘ TÀI CHÍNH
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 2296/UBCK-PTTT
V/v kiểm toán báo cáo tài chính năm của công ty đại chúng đăng ký giao dịch trên TTGDCK Hà Nội

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2008

 

Kính gửi: Các công ty đại chúng chưa niêm yết

Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Tài chính về việc triển khai thị trường giao dịch của công ty đại chúng chưa niêm yết tại TTGDCK Hà Nội, UBCKNN thông báo việc thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của các công ty đại chúng đăng ký giao dịch tại TTGDCK Hà Nội như sau:

- Đối với công ty đại chúng đăng ký giao dịch tại TTGDCK Hà Nội vào quý IV/2008: chấp thuận báo cáo tài chính năm 2007 được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán đủ điều kiện thực hiện kiểm toán năm 2008 và năm 2009 do Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) xác nhận và thông báo công khai trong Danh sách các Công ty kiểm toán đã đăng ký hành nghề và đủ điều kiện thực hiện kiểm toán năm 2008 và năm 2009.

- Bắt đầu từ năm 2008, báo cáo tài chính của công ty đại chúng có cổ phiếu đăng ký giao dịch trên TTGDCK Hà Nội phải được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán được UBCKNN chấp thuận như quy định tại Thông tư 38/2007/TT-BTC.

- Đối với các công ty đại chúng chưa niêm yết và cũng chưa đăng ký giao dịch trên TTGDCK Hà Nội, có thể thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm bởi tổ chức kiểm toán đủ điều kiện do VACPA xác nhận.

Các công ty đại chúng chưa niêm yết có thể lựa chọn những công ty kiểm toán đủ điều kiện thực hiện kiểm toán được đăng tải trên trang Web của Bộ Tài chính và trang Web của Hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (www.vacpa.org.vn).

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xin thông báo để các công ty đại chúng chưa niêm yết thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Lãnh đạo (để báo cáo)
- SGDCK TP.HCM, TTGDCK HN;
- Lưu VP, PTTT.

TL. CHỦ TỊCH
TRƯỞNG BAN PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG
Nguyễn Sơn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2296/UBCK-PTTT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2296/UBCK-PTTT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/11/2008
Ngày hiệu lực21/11/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcKế toán - Kiểm toán, Chứng khoán
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2296/UBCK-PTTT kiểm toán báo cáo tài chính năm của công ty đại chúng đăng ký giao dịch trên thị trường giao dịch chứng khoán Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2296/UBCK-PTTT kiểm toán báo cáo tài chính năm của công ty đại chúng đăng ký giao dịch trên thị trường giao dịch chứng khoán Hà Nội
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2296/UBCK-PTTT
        Cơ quan ban hànhUỷ ban Chứng khoán Nhà nước
        Người kýNguyễn Sơn
        Ngày ban hành21/11/2008
        Ngày hiệu lực21/11/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcKế toán - Kiểm toán, Chứng khoán
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 2296/UBCK-PTTT kiểm toán báo cáo tài chính năm của công ty đại chúng đăng ký giao dịch trên thị trường giao dịch chứng khoán Hà Nội

             Lịch sử hiệu lực Công văn 2296/UBCK-PTTT kiểm toán báo cáo tài chính năm của công ty đại chúng đăng ký giao dịch trên thị trường giao dịch chứng khoán Hà Nội

             • 21/11/2008

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 21/11/2008

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực