Công văn 2299/TTg-KTN

Công văn 2299/TTg-KTN về chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Đồng Nai do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2299/TTg-KTN chuyển mục đích sử dụng đất


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2299/TTg-KTN
v/v chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2011

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;

 

Xét đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường (công văn số 4118/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 04 tháng 11 năm 2011) về việc chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện các dự án, công trình cấp bách trong năm 2011 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai chuyển mục đích sử dụng 6.366,85 ha đất (trong đó có 1.981,79 ha đất trồng lúa) để thực hiện 59 dự án, công trình cấp bách trong năm 2011 trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật về đất đai (kèm theo danh mục dự án, công trình cụ thể).

2. Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai tổng hợp diện tích đất sử dụng cho các dự án, công trình nêu trên vào quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 - 2015) của tỉnh theo đúng quy định của pháp luật về đất đai.

3. Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai xem xét, quyết định việc chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện các dự án công trình còn lại theo đúng ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 979/TTg-KTN ngày 23 tháng 6 năm 2011./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý;
 Cổng TTĐT, các Vụ: KGVX, ĐP;
- Lưu: VT, KTN (3). Th 13

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2299/TTg-KTN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2299/TTg-KTN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/12/2011
Ngày hiệu lực07/12/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 2299/TTg-KTN

Lược đồ Công văn 2299/TTg-KTN chuyển mục đích sử dụng đất


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2299/TTg-KTN chuyển mục đích sử dụng đất
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2299/TTg-KTN
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýHoàng Trung Hải
        Ngày ban hành07/12/2011
        Ngày hiệu lực07/12/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 2299/TTg-KTN chuyển mục đích sử dụng đất

             Lịch sử hiệu lực Công văn 2299/TTg-KTN chuyển mục đích sử dụng đất

             • 07/12/2011

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 07/12/2011

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực