Công văn 23/LĐTBXH-BHXH

Công văn số 23/LĐTBXH-BHXH về việc mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội để tính lương hưu do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 23/LĐTBXH-BHXH mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội để tính lương hưu


BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 23/LĐTBXH-BHXH
V/v: Mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH để tính lương hưu.

Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2009

 

Kính gửi: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời Công văn số 6706/SLĐTBXH-LĐ ngày 14/11/2008 của quý Sở đề nghị hướng dẫn cách tính bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội để tính lương hưu, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Theo quy định tại khoản 6 mục D Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30/01/2007 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, người lao động làm việc theo hợp đồng lao động ở các Công ty nhà nước chuyển thành Công ty cổ phần; Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên; Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước hai thành viên trở lên, được áp dụng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại khoản 4 Mục IV Phần B Thông tư này để tính lương hưu, trợ cấp một lần khi nghỉ hưu và bảo hiểm xã hội một lần nếu Công ty thực hiện đầy đủ các quy định dưới đây:

a) Áp dụng thang lương, bảng lương do Nhà nước quy định và đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước về lao động tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo quy định tại Nghị định số 114/2002/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương.

b) Thực hiện chuyển xếp lương, nâng bậc, nâng ngạch lương theo quy định của Nhà nước đối với Công ty Nhà nước trên cơ sở thang lương, bảng lương được áp dụng tại điểm a khoản này;

c) Đóng bảo hiểm xã hội trên cơ sở mức lương quy định tại điểm a và điểm b nêu trên.

Như vậy, người lao động làm việc theo hợp đồng lao động ở các Công ty cổ phần được chuyển thành từ Công ty nhà nước mà áp dụng thang lương, bảng lương do Nhà nước quy định (quy định tại Nghị định số 26/CP ngày 23/5/1993. Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004) và thực hiện xếp hạng theo đúng quy định tại Thông tư liên tịch số 23/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 31/8/2005 của Liên Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội – Tài chính, đồng thời thực hiện đầy đủ quy định nêu trên thì người lao động được áp dụng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội để tính lương hưu như đối với người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời để quý Sở biết và hướng dẫn thực hiện

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Lao động – Tiền lương;
- Lưu VP, BHXH.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ BẢO HIỂM XÃ HỘI
Phạm Đỗ Nhật Tân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 23/LĐTBXH-BHXH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu23/LĐTBXH-BHXH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/01/2009
Ngày hiệu lực06/01/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 23/LĐTBXH-BHXH mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội để tính lương hưu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 23/LĐTBXH-BHXH mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội để tính lương hưu
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu23/LĐTBXH-BHXH
        Cơ quan ban hànhBộ Lao động – Thương binh và Xã hội
        Người kýPhạm Đỗ Nhật Tân
        Ngày ban hành06/01/2009
        Ngày hiệu lực06/01/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 23/LĐTBXH-BHXH mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội để tính lương hưu

           Lịch sử hiệu lực Công văn 23/LĐTBXH-BHXH mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội để tính lương hưu

           • 06/01/2009

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 06/01/2009

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực