Công văn 230/SYT-NVY

Công văn 230/SYT-NVY năm 2021 về phối hợp thực hiện nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát tại các cửa ngõ lớn, đường ngang, ngõ tắt, đường nhánh, bến thủy nội địa ra vào Thành phố và các bến tàu, bến xe liên tỉnh do Sở Y tế Thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 230/SYT-NVY 2021 phối hợp thực hiện nhiệm vụ tại chốt kiểm soát cửa ngõ lớn Hà Nội


UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
SỞ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 230/SYT-NVY
Vv phối hợp thực hiện nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát tại các cửa ngõ lớn, đường ngang, ngõ tắt, đường nhánh, bến thủy nội địa ra vào Thành phố và các bến tàu, bến xe liên tỉnh.

Hà Nội, ngày 13 tháng 07 năm 2021

 

Kính gửi:

- Công an thành phố Hà Nội;
- Sở Giao thông Vận tải Hà Nội;
- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội;
- Các Trung tâm Y tế: Phú Xuyên, Thanh Trì, Ứng Hòa, Gia Lâm, Long Biên, Sóc Sơn, Chương Mỹ, Thạch Thất, Ba Vì, Sơn Tây, Mê Linh;
- Các bệnh viện đa khoa: Phú Xuyên, Thanh Trì, Vân Đình, Gia Lâm, Đức Giang, Sóc Sơn, Chương Mỹ, Thạch Thất, Ba Vì, Sơn Tây, Mê Linh.

Thực hiện Công văn số 2169/UBND-ĐT ngày 12/7/2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc triển khai các chốt kiểm soát tại các cửa ngõ lớn, đường ngang, ngõ tắt, đường nhánh, bến thủy nội địa ra vào Thành phố và các bến tàu, bến xe liên tỉnh kèm theo văn bản số 1294/BC-CAHN-PV01 ngày 08/7/2021 của Công an thành phố Hà Nội về việc báo cáo, đề xuất triển khai chốt kiểm soát tại các cửa ngõ lớn, đường ngang, ngõ tắt, đường nhánh, bến thủy nội địa ra vào Thành phố và các bến tàu, bến xe liên tỉnh; Công văn 5136/CATP-PV01 ngày 12/7/2021 của Công an Thành phố về việc triển khai chốt kiểm soát tại các cửa ngõ lớn, đường ngang, ngõ tắt, đường nhánh, bến thủy nội địa ra vào Thành phố và các bến tàu, bến xe liên tỉnh (văn bản gửi kèm); để thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh do COVID-19, Sở Y tế Yêu cầu:

1. Các Trung tâm Y tế quận, huyện, thị xã có chốt giám sát trên địa bàn quản lý tại Công văn 5136/CATP-PV01:

- Phối hợp cử nhân viên y tế phù hợp tham gia chốt trạm theo danh sách (Phụ lục I), đảm bảo 24/24 giờ, chia làm 04 ca (mỗi ca 06 tiếng), bắt đầu thực hiện từ 06h00 ngày 14/7/2021.

- Thực hiện nhiệm vụ:

+ Phụ trách đo thân nhiệt và khai báo y tế của công dân (theo Phụ lục III); nhắc nhở, khuyến cáo việc chấp hành các quy định phòng, chống dịch COVID-19.

+ Xét nghiệm nhanh kháng nguyên COVID-19 để sàng lọc đối với những người đi về từ vùng dịch, khử trùng trong trường hợp cần thiết.

 + Kiểm tra đối chiếu kết quả xét nghiệm và chủ động sàng lọc toàn bộ người từ các tỉnh, thành phố khác trở về Hà Nội.

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chốt trưởng giao.

+ Hằng ngày tổng hợp kết quả hoạt động, danh sách người qua chốt báo cáo về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố trước 16h30.

+ Trong trường hợp phát hiện người có test nhanh kháng nguyên COVID-19 dương tính liên hệ với bệnh viện trên địa bàn để được vận chuyển và cách ly tại bệnh viện cho đến khi có kết quả xét nghiệm RT-PCR.

- Báo cáo UBND quận, huyện, thị xã bố trí trang thiết bị, vật tư tiêu hao theo phương châm 4 tại chỗ.

2. Các bệnh viện trên địa bàn quận, huyện, thị xã có chốt giám sát trên địa bàn quản lý tại Công văn 5136/CATP-PV01.

Phối hợp với Trung tâm Y tế vận chuyển, cách ly, điều trị các trường hợp nghi ngờ mắc COVID-19 cho đến khi có kết quả xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR sẽ có quyết định tiếp theo.

3. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội: hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chuyên môn tại các Chốt; cung cấp test nhanh kháng nguyên để xét nghiệm sàng lọc và tổng hợp kết quả báo cáo về Sở Y tế trước 17h00 hằng ngày.

4. Đề nghị Công an Thành phố, Sở Giao thông Vận tải chỉ đạo các lực lượng liên quan phối hợp với cán bộ y tế thực hiện nhiệm vụ tại các chốt.

Mọi thông tin liên hệ đ/c Thiếu tá Nguyễn Lưu Trung, phòng Cảnh sát giao thông CATP, ĐT: 0982.818.782.

Sở Y tế Hà Nội yêu cầu các đơn vị khẩn trương thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND Thành phố (để báo cáo);
- Đ/C Giám đốc Sở Y Tế (để báo cáo);
- UBND các quận, huyện, thị xã; (để p/h chỉ đạo)
- Lưu VT, NV
Y.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Vũ Cao Cương

 

PHỤ LỤC I

DANH SÁCH CÁC CHỐT KIỂM SOÁT TẠI CÁC CỬA NGÕ LỚN, ĐƯỜNG NGANG, NGÕ TẮT, ĐƯỜNG NHÁNH, BẾN THỦY NỘI ĐỊA VÀO THÀNH PHỐ VÀ BẾN TÀU, BẾN XE LIÊN TỈNH
(Kèm theo Công văn số 230/NVY-SYT ngày 13 tháng 7 năm 2021 của Sở Y tế)

TT

Điểm chốt

Đơn vị thực hiện

1

Chốt 1: Ngã ba cầu Giẽ

TTYT Phú Xuyên

2

Chốt 2: Trạm thu phí cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ 9km188)

TTYT Thanh Trì

3

Chốt 3: Quốc lộ 21B - ngã 3 chợ Dầu

TTYT ng Hòa

4

Chốt 4: Quốc lộ 5 - cây xăng Vĩnh An

TTYT Gia Lâm

5

Chốt 5: Cầu Phù Đổng - Cao tốc Hà Nội - Lạng Sơn

TTYT Gia Lâm

6

Chốt 6: Đê Bát Tràng - gầm cầu vượt Thanh Trì

TTYT Gia Lâm

7

Chốt 7: Gầm cầu Thanh Trì - lối đi Ecopark

TTYT Long Biên

8

Chốt 8: nút giao quốc lộ 5B - Cổ Linh

TTYT Long Biên

9

Chốt 9: đường Đặng Phúc Thông - trước cơ sở đăng ký xe số 3

TTYT Gia Lâm

10

Chốt 10: km 8+100 Quốc lộ 18 - lối xuống đường Võ Nguyên Giáp

TTYT Sóc Sơn

11

Chốt 11: Quốc lộ 18 - lối xuống đường Võ Văn Kiệt

TTYT Sóc Sơn

12

Chốt 12: Km 422+057 đường Hồ Chí Minh

TTYT Chương Mỹ

13

Chốt 13: Chốt kiểm dịch huyện Chương Mỹ

TTYT Chương Mỹ

14

Chốt 14: đường Làng VH các dân tộc Việt Nam - cao tốc Hà Nội, Hòa Bình

TTYT Thạch Thất

15

Chốt 15: Cầu Đồng Quang - đường 87A

TTYT Ba Vì

16

Chốt 16: Đầu Cầu Văn Lang- Quốc lộ 32

TTYT Ba Vì

17

Chốt 17: Đầu cầu Trung Hà- Quốc lộ 32

TTYT Ba Vì

18

Chốt 18: Đầu cầu Vĩnh Thịnh - Quốc lộ 32

TTYT Sơn Tây

19

Chốt 19: Trạm soát vé BOT- quốc lộ 2

TTYT Sóc Sơn

20

Chốt 20: Quốc lộ 2 - đoạn vào đầu cao tốc Hà Nội- Lào Cai

TTYT Sóc Sơn

21

Chốt 21: Đường TT hành chính huyện Mê Linh nối Quốc lộ 2

TTYT Mê Linh

22

Chốt 22: Quốc lộ 3 - ngã ba Nỉ

TTYT Sóc Sơn

 

PHỤ LỤC II

DANH SÁCH CÁN BỘ THAM GIA CÁC CHỐT KIỂM SOÁT TẠI CÁC CA NGÕ LỚN, ĐƯỜNG NGANG, NGÕ TẮT, ĐƯỜNG NHÁNH, BẾN THỦY NỘI ĐỊA VÀO THÀNH PHỐ VÀ BẾN TÀU, BẾN XE LIÊN TỈNH
(Kèm theo Công văn số 230/NVY-SYT ngày 13 tháng 7 năm 2021 của Sở Y tế)

TT

Điểm chốt

STT

Họ và tên cán bộ tham gia trực

Đơn vị thực hiện

1

Chốt 1: Ngã ba cầu Giẽ

1

Đặng Đình Khôi

TTYT Phú Xuyên

2

Nguyễn Hùng Anh

3

Đỗ Văn Tú

4

Đỗ Mạnh Dũng

5

Nguyễn Đức Thắng

6

Lê Đăng Sang

7

Phạm Văn Việt

8

Nghiêm Trường Phi

2

Chốt 2: Trạm thu phí cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ 9km188)

9

Tưởng Thùy An

TTYT Thanh Trì

10

Nguyễn Vân Anh

11

Phạm Thị Lan Anh

12

Mai Lan Anh

13

Ng Thị Vân Anh

14

Nguyễn Kim Anh

15

Nguyễn Ngọc Anh

16

Lưu Viết Chính

3

Chốt 3: Quốc lộ 21B - ngã 3 chợ Dầu

17

Đồng Thị Thu

TTYT ng Hòa

18

Nguyễn Thị Thu Dung

19

Trịnh Thị Quỳnh Trang

20

Nguyễn Thị Thanh Dịu

21

Tạ Trọng Hán

22

Nguyễn Văn Dũng

23

Đào Văn Quyền

24

Đinh Quang Thành

4

Chốt 4: Quốc lộ 5 - cây xăng Vĩnh An

25

Phạm Thị Liên

TTYT Gia Lâm

26

Nguyễn Thành Đạt

27

Phạm Văn Đông

28

Nguyễn Phương Thúy

29

Nguyễn Thùy Anh

30

Phạm Thu Vân

5

Chốt 5: Cầu Phù Đổng - Cao tốc Hà Nội - Lạng Sơn

31

Nguyễn Thị Miên

TTYT Gia Lâm

32

Nguyễn Trường Sơn

33

Vũ Thu Hà

34

Vũ Quốc Khanh

35

Bùi T.Thùy Linh

36

Nguyễn Văn Hà

6

Chốt 6: Đê Bát Tràng - gầm cầu vượt Thanh Trì

37

Nguyễn T.Minh Tâm

TTYT Gia Lâm

38

Phạm Quang Huy

39

Nguyễn Thị Hà

40

Nguyễn Chung Hà

41

Lê Thị Anh

42

Cao Thị Thu Hiền

7

Chốt 7: Gầm cầu Thanh Trì - lối đi Ecopark

43

Trương Thị Ngọc Duyên

TTYT Long Biên

44

Đào Đình Quyết

45

Vũ Thị Thu Thủy

46

Hoàng Việt Anh

47

Đặng Thị Phương Anh

48

Ngô Thị Diễm

49

Nguyễn Hương Giang

50

Bùi Thị Trà Giang

51

Trần Hồng Nhung

52

Vương Thị Xuân

53

Lê Thúy Tạo

54

Hoàng Thị Thủy

55

Nguyễn Thị Thanh Nhàn

56

Nguyễn Thị Phương

57

Mai Thị Phượng

58

Dương Thị Hồng Ngọc

8

Chốt 8: nút giao quốc lộ 5B – C Linh

59

Lương Thị Thêu

TTYT Long Biên

60

Nguyễn Thị Ngọc Bích

61

Trần Thị Kim Chinh

62

Nguyễn Thị Hà Giang

63

Nguyễn Thị Thu Hà

64

Vũ Thị Huệ

65

Đặng Thị Thanh Hương

66

Nguyễn Thị Hương

67

Trần Thị Thu Huyền

68

Nguyễn Thị Nga

69

Tạ Lan Hương

70

Nguyễn Thị Mai Phương

71

Ngô Thị Thanh Hòa

72

Vũ Thị Ngọc Kim

73

Trần Thu Lan

74

Hoàng Thanh Tú

9

Chốt 9: đường Đặng Phúc Thông - trước cơ sở đăng ký xe số 3

75

Phạm Thanh Nhàn

TTYT Gia Lâm

76

Nguyễn Thị Huyền

77

Nguyễn T.Thu Thủy

78

Dương Thị Thu Trang

79

Đỗ Thị Vân

80

Thạch Thị Huân

10

Chốt 10: km 8+100 Quốc lộ 18 - lối xuống đường Võ Nguyên Giáp

81

Hoàng Thanh Dương

TTYT Sóc Sơn

82

Nguyễn Bích Phượng

83

Trần Thị Liên

84

Nguyễn Thị Dung

85

Tạ Thanh Huệ

86

Ngô Thị Quỳnh Mai

11

Chốt 11: Quốc lộ 18 - lối xuống đường Võ Văn Kiệt

87

Nguyễn Thị Uyên

TTYT Sóc Sơn

88

Nguyễn Thị Hà

89

Trần Thị Thu Hiền

90

Nguyễn Thanh Hằng

91

Trần Thị Kim Dung

92

Hoàng Thị Thúy Nga

12

Chốt 12: Km 422+057 đường Hồ Chí Minh

93

Nguyễn Văn Lâm

TTYT Chương Mỹ

94

Nguyễn Quốc Khánh

95

Nguyễn Thúy Hằng

96

Trần Huy Sang

97

Nguyễn Thị Linh

98

Hà Thị Tuyết

99

Hoàng Thị Bình

100

Nguyễn Thị Ngọc Tú

13

Chốt 13: Chốt kiểm dịch huyện Chương Mỹ

101

Nguyễn Thị Uyên

TTYT Chương Mỹ

102

Nguyễn Đình Minh Trung

103

Trung Thị Huyền

104

Nguyễn Thị Lương

105

Nguyễn Thị Lan

106

Nguyễn Thị Trang

107

Nguyễn Thị Tâm

108

Nguyễn Thị Hương

14

Chốt 14: đường Làng VH các dân tộc Việt Nam - cao tốc Hà Nội, Hòa Bình

109

Phí Thị Phương

TTYT Thạch Thất

110

Nguyễn Văn Thịnh

111

Phí Thị Thanh Hải

112

Kiều Thị Miền

113

Nguyễn Thị Bích

114

Ngô Thị Mai

115

Đinh Thị Khuyến

116

Khuất Thị Kim Dung

117

Nguyễn Thị Quyên

118

Dương Văn Tỵ

15

Chốt 15: Cầu Đồng Quang - đường 87A

119

Đặng Đức Thiện

TTYT Ba Vì

120

Bùi Thị Thu Dung

121

Lương Xuân Mạnh

122

Hoàng Trọng Luân

123

Nguyễn Duy Trường

124

Quách Thị Phương Thảo

125

Nguyễn Thị Giang

126

Đỗ Hoàng Giang

127

Nguyễn Việt Anh

128

Trần Nguyên Ngọc

129

Đỗ Anh Quyền

130

Phí Mạnh Tùng

131

Trần Thị Kim Ngân

132

Lê Đăng Tuất

133

Nguyễn Thị Hạnh

134

Phùng Văn Xuân

16

Chốt 16: Đầu cầu Văn Lang - Quốc lộ 32

135

Lê Thị Hằng

TTYT Ba Vì

136

Phùng Thị Kim Chung

137

Trần Thị Thu Giang

138

Trần Thị Thu Hương

139

Đặng Thanh Tùng

140

Trương Văn Hưng

141

Tạ Thị Hồng Việt

142

Phan Quang Huy

143

Nguyễn Hoàng Hưng

144

Phùng Văn Đoài

145

Phùng Văn Việt

146

Nguyễn Thanh Sỹ

147

Nguyễn Thu Hiền

148

Phan Mạnh Cường

149

Lê Ngọc Anh

150

Nguyễn Thị Nụ

17

Chốt 17: Đầu cầu Trung Hà - Quốc lộ 32

151

Chu Thị Thanh Hương

TTYT Ba Vì

152

Chu Thị Duyên

153

Nguyễn Thị Thanh Dung

154

Phạm Thị Thu Huyền

155

Phùng Văn Tâm

156

Nguyễn Quốc Thưởng

157

Nguyễn Viết Nghĩa

158

Phùng Anh Dũng

159

Phùng Nhân Thế

160

Lê Xuân Thắng

161

Nguyễn Viết Huy

162

Nguyễn Danh Phương

163

Trần Thị Hạnh

164

Nguyễn Thị Lý

165

Lê Thị Phương

166

Nguyễn Thị Oanh

18

Chốt 18: Đầu cầu Vĩnh Thịnh - Quốc lộ 32

 

 

TTYT Sơn Tây

 

Đội 1

167

Đỗ Thị Lan Hương

168

Khuất Văn Mạnh

169

Phan Thị Thanh Loan

170

Chu Vân Anh

Đội 2

171

Đinh Thị Tuyết Mai

172

Chu Ngọc Anh

173

Nguyễn Thị Thảo

174

Phan Lệ Anh

Đội 3

175

Nguyễn Văn Thịnh

176

Khuất Thị Hồng Phúc

177

Hoàng Thị Hồng Thanh

178

Nguyễn Thị Lan Anh

Đội 4

179

Đỗ Thị Thu Huyền

180

Vũ Tiến Nam

181

Vũ Thị Huệ

182

Phùng Thị Thao

19

Chốt 19: Trạm soát vé BOT- quốc lộ 2

183

Nguyễn Thị Thảo Phương

TTYT Sóc Sơn

184

Hà Thị Ngân Giang

185

Trần Thị Thiên Lý

186

Đỗ Thị Loan

187

Tạ Lan Phương

188

Lê Anh Chung

20

Chốt 20: Quốc lộ 2 - đoạn vào đầu cao tốc Hà Nội - Lào Cai

189

Nguyễn Thị Huế

TTYT Sóc Sơn

190

Trần Kim Phượng

191

Tạ Bình Minh

192

Hà Thị Giang

193

Nguyễn Thị Thanh Hưong

194

Trần Văn Luật

21

Chốt 21: Đường TT hành chính huyện Mê Linh nối Quốc lộ 2

195

Nguyễn Thị Nụ

TTYT Mê Linh

196

Trần Thị Miền

197

Nguyễn Thị Loan

198

Nguyễn Thị Hoa

199

Nguyễn Thủy Tiến

200

Trần Thị Phượng

201

Lê Thị Cần

202

Nguyễn Thị Thảo

203

Đoàn Thị Nga

204

Lê Thị Nga

205

Nguyễn Thị Tỵ

206

Nguyễn Kim Ánh

207

Lưu Thị Luyến

208

Nguyễn Thị Hạnh

209

Nguyễn Thị Hằng

210

Tạ Thị Thanh Thảo

22

Chốt 22: Quốc lộ 3 – ngã ba Nỉ

211

Nguyễn Văn Mạnh

TTYT Sóc Sơn

212

Bùi Văn Hà

213

Đặng Đức Ninh

214

Ngô Thanh Thúy

215

Nguyễn Thị Phượng

216

Nguyễn Thị Hường

 

PHỤ LỤC III

MẪU KHAI BÁO Y TẾ DÀNH CHO CÁC CHUYẾN XE VẬN TẢI HÀNH KHÁCH ĐẾN HÀ NỘI

Nhà xe…………… Biển số xe……………. ĐT: ………………. Ngày đi: ..../...../2021

TT

Họ và tên

Năm sinh

Địa chỉ nơi đi

SĐT

Địa chỉ nơi đến

Điểm xuống xe

Ghi chú

1

Nguyễn Văn A

1990

số nhà, đường, tổ/thôn xóm, xã/phường, quận/huyện, tỉnh/tp

09……………

số nhà, đường, tổ/thôn xóm, xã/phường, quận/huyện, tỉnh/tp

Bến xe B

Lái xe

2

Trần Văn B

1993

số nhà, đường, tổ/thôn xóm, xã/phường, quận/huyện, tỉnh/tp

09…………..

số nhà, đường, tổ/thôn xóm, xã/phường, quận/huyện, tỉnh/tp

Bến xe B

Phụ xe

3

Lê Thị C

1965

số nhà, đường, tổ/thôn xóm, xã/phường, quận/huyện, tỉnh/tp

09……………

số nhà, đường, tổ/thôn xóm, xã/phường, quận/huyện, tỉnh/tp

Phố …., TP Hà Nội

khách

4

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 230/SYT-NVY

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu230/SYT-NVY
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/07/2021
Ngày hiệu lực13/07/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 tháng trước
(18/07/2021)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 230/SYT-NVY

Lược đồ Công văn 230/SYT-NVY 2021 phối hợp thực hiện nhiệm vụ tại chốt kiểm soát cửa ngõ lớn Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 230/SYT-NVY 2021 phối hợp thực hiện nhiệm vụ tại chốt kiểm soát cửa ngõ lớn Hà Nội
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu230/SYT-NVY
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýVũ Cao Cương
        Ngày ban hành13/07/2021
        Ngày hiệu lực13/07/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 tháng trước
        (18/07/2021)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 230/SYT-NVY 2021 phối hợp thực hiện nhiệm vụ tại chốt kiểm soát cửa ngõ lớn Hà Nội

              Lịch sử hiệu lực Công văn 230/SYT-NVY 2021 phối hợp thực hiện nhiệm vụ tại chốt kiểm soát cửa ngõ lớn Hà Nội

              • 13/07/2021

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 13/07/2021

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực