Công văn 230/UBDT-VP135

Công văn 230/UBDT-VP135 năm 2016 sử dụng nguồn vốn đào tạo, nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở Chương trình 135 do Ủy ban Dân tộc ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 230/UBDT-VP135 sử dụng vốn đào tạo nâng cao năng lực cộng đồng cán bộ cơ sở chương trình 135 2016


ỦY BAN DÂN TỘC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 230/UBDT-VP135
V/v sử dụng nguồn vốn đào tạo, nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở Chương trình 135 năm 2016

Hà Nội, ngày 21 tháng 3 năm 2016

 

Kính gửi: y ban nhân dân tỉnh Sơn La

Phúc đáp văn bản số 615/UBND-TH ngày 11/3/2016 của UBND tỉnh Sơn La về việc “Nguồn vốn đào tạo, nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở Chương trình 135 năm 2016”; qua nghiên cứu, xem xét, Ủy ban Dân tộc có ý kiến như sau:

Năm 2016 là năm đầu thực hiện Chương trình 135 trong giai đoạn 2016 - 2020, để kịp thời hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện, ngày 25/02/2016 Ủy ban Dân tộc đã ban hành văn bản số 146/UBDT-VP135 về việc Triển khai thực hiện Chương trình 135 năm 2016”. Trong đó, việc quan tâm đào tạo, nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở là cần thiết, cần được triển khai sớm và đồng bộ với các hp phần khác để phát huy hiệu quả Chương trình, Ủy ban Dân tộc nhất trí với đề nghị của tỉnh Sơn La về việc giao cho Ban Dân tộc tỉnh quản lý, thực hiện Hợp phần đào tạo, nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở.

Trên đây là ý kiến của Ủy ban Dân tộc, đề nghị UBND tỉnh Sơn La chỉ đạo thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ tr
ưởng, Chủ nhiệm (để báo cáo);
- TT, PCN Đỗ Văn Chiến (để biết);
- Ban Dân tộc tỉnh Sơn La;
- Website Ủy ban Dân tộc;
- Lưu: VT, VP135 (05b
)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
THỨ TRƯỞNG, PHÓ CHỦ NHIỆM
Sơn Phước Hoan

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 230/UBDT-VP135

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu230/UBDT-VP135
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/03/2016
Ngày hiệu lực21/03/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 230/UBDT-VP135 sử dụng vốn đào tạo nâng cao năng lực cộng đồng cán bộ cơ sở chương trình 135 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 230/UBDT-VP135 sử dụng vốn đào tạo nâng cao năng lực cộng đồng cán bộ cơ sở chương trình 135 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu230/UBDT-VP135
        Cơ quan ban hànhUỷ ban Dân tộc
        Người kýSơn Phước Hoan
        Ngày ban hành21/03/2016
        Ngày hiệu lực21/03/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 230/UBDT-VP135 sử dụng vốn đào tạo nâng cao năng lực cộng đồng cán bộ cơ sở chương trình 135 2016

             Lịch sử hiệu lực Công văn 230/UBDT-VP135 sử dụng vốn đào tạo nâng cao năng lực cộng đồng cán bộ cơ sở chương trình 135 2016

             • 21/03/2016

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 21/03/2016

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực