Công văn 2300/BNN-TCCB

Công văn 2300/BNN-TCCB năm 2014 cung cấp thông tin hoàn thiện đề cương Đề án nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn giai đoạn 2014-2020 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2300/BNN-TCCB 2014 hoàn thiện chất lượng nguồn nhân lực nông nghiệp nông thôn 2014 2020


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 2300/BNN-TCCB
V/v Cung cấp thông tin hoàn thiện đề cương Đán nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngành nông nghiệp và PTNT giai đoạn 2014-2020

Hà Nội, ngày 14 tháng 05 năm 2014

 

Kính gửi:

- Các Tổng cục, Cục;
- Trung tâm Khuyến nông Quốc gia.

Như đã trao đổi, thống nhất tại Hội nghị góp ý dự thảo Đề án "Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngành nông nghiệp và Phát triển nông thôn giai đoạn 2014 - 2020" được tổ chức tại trường Cán bộ quản lý nông nghiệp và Phát triển nông thôn I ngày 13/5/2014, Bộ đề nghị các đơn vị:

1. Về thực trạng nguồn nhân lực thuộc lĩnh vực quản lý: Đề nghị đánh giá tóm tắt về ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân của từng nhóm đối tượng thuộc lĩnh vực đơn vị quản lý.

2. Về số liệu đội ngũ công chức, viên chức, kỹ thuật viên thuộc hệ thống quản lý (theo ví dụ tại biểu đính kèm)

- Cột đối tượng: Xác định rõ theo từng nhóm đối tượng.

- Cột số lượng: Nêu tổng số nhân lực hiện có và nhân lực dự báo cần có trong 10 năm tới theo từng đối tượng thuộc nhóm.

3. Cột nhiệm vụ, giải pháp: Xác định nội dung tương ứng với nhóm đối tượng.

Các đơn vị hoàn thiện và gửi về Vụ Tổ chức cán bộ muộn nhất là ngày 22/5/2014, đồng thời gửi file mềm qua thư điện tử đến địa chỉ [email protected]/.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TCCB (18)

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ

Nguyễn Minh Nhạn


BIỂU MẪU THU THẬP THÔNG TIN PHỤC VỤ HOÀN THIỆN ĐỀ ÁN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC NGÀNH NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN GIAI ĐOẠN 2014-2020

Ví dụ: Lĩnh vực Thú y

TT

ĐỐI TƯỢNG/PHÂN LOẠI

SỐ LƯỢNG

(người)

NHIỆM VỤ

GIẢI PHÁP

Trong đó

 

 

Tổng số hiện có

Nhu cầu dự báo trong 10 tới

 

 

1

2

3

4

6

7

I.

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CHUNG

 

 

Các cơ quan, đơn vị căn cứ vào Dự thảo khung kế hoạch tổng th, cung cấp dữ liệu theo mẫu để Bộ b sung, hoàn thiện và phê duyệt Đề án làm căn cứ triển khai thực hiện.

 

II.

CÁC NHIỆM VỤ CỤ TH

 

 

 

 

1

Công chức

 

 

 

 

a)

Công chức thuộc Cục

 

 

 

 

 

Dch tễ thú y

 

 

 

 

 

Kim dịch động vật

 

 

 

Quản lý thuốc thú y

 

 

 

Thanh tra chuyên ngành

 

 

 

 

 

b)

Công chức thuộc ngành

 

 

 

 

 

Dịch tễ thú y

 

 

 

 

 

Kiểm dịch động vật

 

 

 

Qun lý thuốc thú y

 

 

 

Thanh tra chuyên ngành

 

 

 

 

 

2

Viên chức

 

 

 

 

a)

Viên chức thuộc Cục

 

 

 

 

 

Chẩn đoán bệnh động vật

 

 

 

 

 

Kiểm nghiệm viên thuốc thú y

 

 

 

 

 

Kim tra vệ sinh thú y

 

 

 

 

 

....

 

 

 

 

b)

Viên chức thuộc ngành

 

 

 

 

 

Chẩn đoán bệnh động vật

 

 

 

 

 

Kim nghiệm viên thuốc thú y

 

 

 

Kim tra vệ sinh thú y

 

 

 

...

 

 

3

Kỹ thuật viên sở

 

 

 

 

 

Kinh doanh thuốc thú y

 

 

 

 

 

Kinh doanh thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y

 

 

 

Sản xuất, gia công, san chia thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y

 

 

 

Dịch vụ thú y

 

 

 

Thú y viên cơ sở

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2300/BNN-TCCB

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2300/BNN-TCCB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/05/2014
Ngày hiệu lực14/05/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2300/BNN-TCCB 2014 hoàn thiện chất lượng nguồn nhân lực nông nghiệp nông thôn 2014 2020


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2300/BNN-TCCB 2014 hoàn thiện chất lượng nguồn nhân lực nông nghiệp nông thôn 2014 2020
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2300/BNN-TCCB
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýNguyễn Minh Nhạn
        Ngày ban hành14/05/2014
        Ngày hiệu lực14/05/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 2300/BNN-TCCB 2014 hoàn thiện chất lượng nguồn nhân lực nông nghiệp nông thôn 2014 2020

              Lịch sử hiệu lực Công văn 2300/BNN-TCCB 2014 hoàn thiện chất lượng nguồn nhân lực nông nghiệp nông thôn 2014 2020

              • 14/05/2014

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 14/05/2014

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực