Công văn 2301/TY-TTr,PC

Công văn 2301/TY-TTr,PC năm 2018 về kiểm dịch cá bào khô nhập khẩu do Cục Thú y ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2301/TY-TTr,PC 2018 kiểm dịch cá bào khô nhập khẩu


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC THÚ Y
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2301/TY-TTr,PC
V/v kiểm dịch cá bào khô nhập khẩu.

Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Giám sát quản lý về Hải quan.

Phúc đáp Công văn số 2863/GSQL - GQ1 ngày 13/9/2018 của Cục Giám sát quản lý về Hải quan về kiểm dịch đối với mặt hàng cá bào khô nhập khẩu. Về nội dung này, Cục Thú y có ý kiến như sau:

- Một là, ngày 31/8/2018 Cục Thú y đã có Công văn số 2061/TY-KD về kiểm dịch nhập khẩu cá bào khô, theo đó mặt hàng này không thực hiện việc kiểm dịch;

- Hai là, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chính phủ cắt giảm mặt hàng kiểm tra chuyên ngành, sản phẩm chế biến sâu, ít rủi ro. Do vậy, trong thời gian tới mặt hàng là thủy sản chế biến sâu như cá bào khô, được đóng gói sẵn, có nhãn mác theo quy định và có nguy cơ thấp về dịch bệnh sẽ được Cục Thú Y báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung Thông tư 26/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản theo hướng đưa ra khỏi Danh mục động vật, sản phẩm động vật thuộc diện phải kiểm dịch và Phụ lục 23 của Thông tư số 24/2017/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về ban hành Bảng mã số HS đối với hàng hóa chuyên ngành xuất khẩu, nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Trên đây là ý kiến của Cục Thú y, về kiểm dịch cá bào khô nhập khẩu. Đề nghị Quý Cục tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Tổng Cục theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, TTr,PC, KD.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Dương Tiến Thể

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2301/TY-TTr,PC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2301/TY-TTr,PC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/10/2018
Ngày hiệu lực01/10/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 2301/TY-TTr,PC

Lược đồ Công văn 2301/TY-TTr,PC 2018 kiểm dịch cá bào khô nhập khẩu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2301/TY-TTr,PC 2018 kiểm dịch cá bào khô nhập khẩu
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2301/TY-TTr,PC
        Cơ quan ban hànhCục Thú y
        Người kýDương Tiến Thể
        Ngày ban hành01/10/2018
        Ngày hiệu lực01/10/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 2301/TY-TTr,PC 2018 kiểm dịch cá bào khô nhập khẩu

           Lịch sử hiệu lực Công văn 2301/TY-TTr,PC 2018 kiểm dịch cá bào khô nhập khẩu

           • 01/10/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/10/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực