Công văn 2303/BXD-HTKT

Công văn 2303/BXD-HTKT về xây dựng kế hoạch triển khai Chương trình quốc gia chống thất thoát, thất thu nước sạch do Bộ Xây dựng ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2303/BXD-HTKT xây dựng kế hoạch triển khai Chương trình quốc gia


BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2303/BXD-HTKT
V/v Xây dựng kế hoạch triển khai Chương trình quốc gia chống thất thoát, thất thu nước sạch.

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2011

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Chương trình quốc gia chống thất thoát, thất thu nước sạch đến năm 2025 (sau đây gọi tắt là Chương trình) đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2147/QĐ-TTg ngày 24/11/2010. Hiện nay, Bộ Xây dựng đang lập kế hoạch năm 2012 và giai đoạn năm 2012-2015 nhằm huy động, tập trung các nguồn lực triển khai thực hiện Chương trình. Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình cần được tổng hợp theo nhu cầu đầu tư và kế hoạch chống thất thoát, thất thu nước sạch của các địa phương. Vì vậy, Bộ Xây dựng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở Xây dựng, đơn vị cấp nước triển khai một số nhiệm vụ như sau:

1. Lập kế hoạch chống thất thoát, thất thu nước sạch năm 2012 và giai đoạn năm 2012-2015.

2. Lập đề cương dự án chống thất thoát, thất thu nước sạch.

(Nội dung cơ bản của kế hoạch và đề cương dự án xem hướng dẫn kèm theo)

Bộ Xây dựng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức triển khai Chương trình theo Quyết định số 2147/QĐ-TTg ngày 24/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ; gửi kế hoạch, đề cương dự án về Bộ Xây dựng và theo địa chỉ email cuchtkt-bxd@moc.gov.vn trước ngày 30/01/2012./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố;
- Đơn vị cấp nước các tỉnh, thành phố;
- Lưu: VP, HTKT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Cao Lại Quang

 

HƯỚNG DẪN LẬP KẾ HOẠCH VÀ ĐỀ CƯƠNG DỰ ÁN CHỐNG THẤT THOÁT, THẤT THU NƯỚC SẠCH TỈNH, THÀNH PHỐ .................

(Kèm theo văn bản số ........./BXD-HTKT ngày ....../...../2011 của Bộ Xây dựng)

I. Kế hoạch chống thất thoát, thất thu nước sạch năm 2012 và giai đoạn năm 2012-2015:

1. Thực trạng năm 2012 và kế hoạch giảm tỷ lệ thất thoát, thất thu nước sạch hàng năm, năm năm.

2. Kế hoạch chống thất thoát, thất thu nước sạch năm 2012 và giai đoạn đến năm 2012-2015 bao gồm: các giải pháp, hoạt động; dự kiến kinh phí; thời gian và đơn vị thực hiện, phối hợp.

II. Đề cương dự án chống thất thoát, thất thu nước sạch

1. Sự cần thiết của dự án

2. Thực trạng cấp nước và thất thoát, thất thu nước sạch

3. Mục tiêu, quy mô và phạm vi

4. Các giải pháp, hoạt động chủ yếu

5. Phân tích, lựa chọn sơ bộ phương án kỹ thuật, xây dựng, công nghệ.

6. Khối lượng, dự kiến kinh phí và kế hoạch thực hiện

7. Phân tích, đánh giá sơ bộ tính khả thi, hiệu quả dự án

8. Kết luận và kiến nghị.

 

Thuộc tính Công văn 2303/BXD-HTKT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2303/BXD-HTKT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/12/2011
Ngày hiệu lực30/12/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 2303/BXD-HTKT

Lược đồ Công văn 2303/BXD-HTKT xây dựng kế hoạch triển khai Chương trình quốc gia


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2303/BXD-HTKT xây dựng kế hoạch triển khai Chương trình quốc gia
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2303/BXD-HTKT
        Cơ quan ban hànhBộ Xây dựng
        Người kýCao Lại Quang
        Ngày ban hành30/12/2011
        Ngày hiệu lực30/12/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 2303/BXD-HTKT xây dựng kế hoạch triển khai Chương trình quốc gia

             Lịch sử hiệu lực Công văn 2303/BXD-HTKT xây dựng kế hoạch triển khai Chương trình quốc gia

             • 30/12/2011

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 30/12/2011

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực