Công văn 2303/TCT-TNCN

Công văn 2303/TCT-TNCN năm 2016 về cấp giấy xác nhận miễn thuế thu nhập cá nhân cho chuyên gia nước ngoài thực hiện dự án ODA do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2303/TCT-TNCN giấy xác nhận miễn thuế thu nhập chuyên gia nước ngoài dự án ODA 2016


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2303/TCT-TNCN
V/v cấp giấy xác nhận miễn thuế TNCN cho chuyên gia nước ngoài thực hiện dự án ODA

Hà Nội, ngày 27 tháng 5 năm 2016

 

Kính gửi:

- Công ty FICHTNER GMBH & CO.KG;
- Cục Thuế Thành phố Hà Nội;
- Cục Thuế tỉnh Thái Bình.

 

Trả lời công văn đề ngày 19/02/2016 của công ty FICHTNER GMBH & CO.KG đề nghị hướng dẫn thủ tục xác nhận miễn thuế TNCN cho chuyên gia dự án có nguồn hỗ trợ ODA, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về thủ tục, hồ sơ miễn thuế TNCN đối với các chuyên gia thực hiện dự án ODA tại Việt Nam

- Tại khoản 2 Điều 7 Quy chế chuyên gia nước ngoài thực hiện các chương trình, dự án ODA ban hành kèm theo Quyết định số 119/2009/QĐ-TTg ngày 01/10/2009 của Thủ tướng Chính phủ quy định:

“2. Miễn thuế thu nhập:

Trong thời gian công tác tại Việt Nam, chuyên gia nước ngoài được miễn thuế thu nhập cá nhân đối với các khoản thu nhập từ tiền lương, tiền công thực hiện dự án ODA”

- Tại điểm a, khoản 1 Điều 8 Quy chế chuyên gia nước ngoài thực hiện các chương trình, dự án ODA ban hành kèm theo Quyết định số 119/2009/QĐ-TTg ngày 01/10/2009 của Thủ tướng Chính phủ quy định:

“Điều 8: Trách nhiệm của các Bên

1. Trách nhiệm của Bên Việt Nam

a) Chủ dự án:

- Hỗ trợ đảm bảo thực hiện những quyền lợi và nghĩa vụ hợp pháp của chuyên gia và thành viên gia đình của họ trong thời hạn làm việc và lưu trú ở Việt Nam;

- Phối hợp với Bên nước ngoài quản lý và đánh giá chuyên gia trong quá trình thực hiện dự án, bảo đảm thực hiện đúng các nghĩa vụ, trách nhiệm đã nêu trong hợp đồng thuê sử dụng chuyên gia;

- Kiến nghị biện pháp xử lý với cơ quan chủ quản dự án và Bên nước ngoài trong trường hợp công việc hoặc tư cách chuyên gia và thành viên gia đình của họ không phù hợp với thỏa thuận cam kết trong hợp đồng sử dụng chuyên gia hoặc trong Điều ước quốc tế về ODA đã ký kết giữa cơ quan có thẩm quyền của Bên Việt Nam và Bên nước ngoài;

- Hỗ trợ chuyên gia và phối hợp với Cơ quan chủ quản dự án và Bên nước ngoài giải quyết những vụ việc liên quan đến chuyên gia và gia đình của họ trong thời gian làm việc và lưu trú ở Việt Nam hoặc các trường hợp nêu tại điểm b khoản 4 Điều 6 của Quy chế này (nếu có);

- Thông báo cho Cơ quan chủ quản và các cơ quan liên quan trong thời hạn 30 ngày trước khi chuyên gia kết thúc thời gian làm việc tại Việt Nam;

- Báo cáo Cơ quan chủ quản định kỳ 6 tháng và hàng năm về công tác quản lý và sử dụng chuyên gia”

- Tại khoản 1, khoản 2 Điều 3 Thông tư liên tịch số 12/2010/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 28/5/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Tài chính hướng dẫn:

“Điều 3. Xác nhận chuyên gia

1. Hồ sơ xác nhận chuyên gia:

Căn cứ vào phạm vi điều chỉnh quy định tại Điều 1 và đối tượng áp dụng quy định tại Điều 2 của Thông tư này, trong vòng 30 ngày làm việc kể từ khi hợp đồng chuyên gia có hiệu lực, Chủ dự án gửi Cơ quan chủ quản công văn đề nghị xác nhận chuyên gia kèm theo Hồ sơ gồm các tài liệu sau đây:...

1. Thủ tục xác nhận chuyên gia:

a) Trong vòng 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ Hồ sơ hợp lệ của Chủ dự án, Cơ quan chủ quản xác nhận chuyên gia theo Mẫu số 1 kèm theo Thông tư này (có đóng dấu giáp lai) và gửi 08 bản gốc cho Dự án.”

- Tại khoản 1, Điều 4 Thông tư liên tịch số 12/2010/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 28/5/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Tài chính hướng dẫn:

“1. Tùy trường hợp Chuyên gia ký hợp đồng với Chủ dự án hay với nhà thầu (công ty) mà Chủ dự án hoặc nhà thầu (công ty) gửi hồ sơ đề nghị miễn thuế Thu nhập cá nhân cho Chuyên gia đến cơ quan thuế địa phương nơi đặt trụ sở của mình. Hồ sơ bao gồm:

- Công văn đề nghị của Chủ dự án hoặc nhà thầu (công ty) đề nghị miễn thuế Thu nhập cá nhân đối với Chuyên gia.

- Xác nhận của Cơ quan chủ quản về việc Chuyên gia đáp ứng đủ điều kiện về ưu đãi và miễn trừ theo Mẫu số 1 kèm theo Thông tư này.

- Các tài liệu liên quan đến thu nhập được miễn thuế của Chuyên gia (hợp đồng, chứng từ chi trả thu nhập,...)”

Căn cứ các quy định và hướng dẫn nêu trên, trường hợp các chuyên gia ký kết hợp đồng với nhà thầu Fitchtner GmbH & Co KG Đức thì nhà thầu Fitchtner GmbH & Co KG Đức có trách nhiệm thực hiện các thủ tục đề nghị miễn thuế thu nhập cá nhân đối với chuyên gia.

Trường hợp nhà thầu Fitchtner GmbH & Co KG Đức không có trụ sở tại Việt Nam thì nhà thầu có thể ủy quyền cho Chủ dự án hoặc đại diện của Chủ dự án thực hiện các thủ tục đề nghị miễn thuế TNCN đối với chuyên gia tại cơ quan thuế trực tiếp quản lý.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty FICHTNER GMBH & CO.KG được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ CS, Vụ PC;
- Lưu VT, TNCN.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2303/TCT-TNCN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2303/TCT-TNCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/05/2016
Ngày hiệu lực27/05/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2303/TCT-TNCN giấy xác nhận miễn thuế thu nhập chuyên gia nước ngoài dự án ODA 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2303/TCT-TNCN giấy xác nhận miễn thuế thu nhập chuyên gia nước ngoài dự án ODA 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2303/TCT-TNCN
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýCao Anh Tuấn
        Ngày ban hành27/05/2016
        Ngày hiệu lực27/05/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 2303/TCT-TNCN giấy xác nhận miễn thuế thu nhập chuyên gia nước ngoài dự án ODA 2016

            Lịch sử hiệu lực Công văn 2303/TCT-TNCN giấy xác nhận miễn thuế thu nhập chuyên gia nước ngoài dự án ODA 2016

            • 27/05/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 27/05/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực