Công văn 2304/BTTTT-CVT

Công văn 2304/BTTTT-CVT năm 2018 về kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa, thuộc trách nhiệm quản lý chuyên ngành của Bộ Thông tin và Truyền thông

Nội dung toàn văn Công văn 2304/BTTTT-CVT 2018 kiểm tra chất lượng sản phẩm thuộc quản lý của Bộ Thông tin


B THÔNG TIN VÀ
TRUYN THÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2304/BTTTT-CVT
V/v kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa, thuộc trách nhiệm quản lý chuyên ngành của Bộ Thông tin và Truyền thông

Hà Nội, ngày 17 tháng 7 năm 2018

 

Kính gửi: Tổng cục Hải quan

Căn cứ Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa;

Căn cứ Thông tư số 04/2018/TT-BTTTT ngày 08 tháng 5 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Phúc công văn số 4079/TCHQ-GSQL ngày 11 tháng 07 năm 2018 của Tổng cục Hải quan, Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị Quý Tổng cục chỉ đạo các Chi cục Hải quan thực hiện thông quan cho sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý chuyên ngành của Bộ Thông tin và Truyền thông như sau:

1. Trước ngày 01 tháng 08 năm 2018: Khi làm thủ tục thông quan doanh nghiệp xuất trình Giấy chứng nhận hợp quy (đối với sản phẩm, hàng hóa thuộc Phụ lục I của Thông tư số 04/2018/TT-BTTTT), Bản tiếp nhận công bố hợp quy (đối với sản phẩm, hàng hóa thuộc Phụ lục II của Thông tư số 04/2018/TT-BTTTT).

Trường hợp sản phẩm, hàng hóa chưa có giấy tờ nêu trên thì doanh nghiệp phải có văn bản cam kết gửi đến Cơ quan Hải quan và Cục Viễn thông - Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hoàn thành thủ tục chứng nhận hợp quy/công bố hợp quy trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày thông quan.

2. Từ ngày 01 tháng 08 năm 2018: Các doanh nghiệp nhập khẩu sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc quản lý chuyên ngành của Bộ Thông tin và Truyền thông phải xuất trình Đăng ký kiểm tra chất lượng có xác nhận của cơ quan kiểm tra chuyên ngành (Cục Viễn thông) khi làm thủ tục thông quan hàng hóa theo quy định tại Nghị định số 74/2018/NĐ-CP .

Trân trọng./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Phan Tâm;
- Trung tâm thông tin (đ
t/b);
- Vụ KHCN (để t/h);
- Cục Viễn thông (đ
t/h);
- Lưu: VT, CVT(10).

KT. BTRƯỞNG
THTRƯỞNG
Phan Tâm

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2304/BTTTT-CVT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2304/BTTTT-CVT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/07/2018
Ngày hiệu lực17/07/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2304/BTTTT-CVT 2018 kiểm tra chất lượng sản phẩm thuộc quản lý của Bộ Thông tin


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2304/BTTTT-CVT 2018 kiểm tra chất lượng sản phẩm thuộc quản lý của Bộ Thông tin
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2304/BTTTT-CVT
        Cơ quan ban hànhBộ Thông tin và Truyền thông
        Người kýPhan Tâm
        Ngày ban hành17/07/2018
        Ngày hiệu lực17/07/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 2304/BTTTT-CVT 2018 kiểm tra chất lượng sản phẩm thuộc quản lý của Bộ Thông tin

            Lịch sử hiệu lực Công văn 2304/BTTTT-CVT 2018 kiểm tra chất lượng sản phẩm thuộc quản lý của Bộ Thông tin

            • 17/07/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 17/07/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực