Công văn 2305/BTTTT-CVT

Công văn 2305/BTTTT-CVT năm 2018 về đăng ký kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa thuộc trách nhiệm quản lý chuyên ngành của Bộ Thông tin và Truyền thông

Nội dung toàn văn Công văn 2305/BTTTT-CVT 2018 đăng ký kiểm tra chất lượng sản phẩm thuộc quản lý của Bộ


B THÔNG TIN VÀ
TRUYN TNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2305/BTTTT-CVT
V/v đăng ký kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa thuộc trách nhiệm quản lý chuyên ngành của Bộ Thông tin và Truyền thông

Hà Nội, ngày 17 tháng 7 năm 2018

 

Kính gửi:

Các doanh nghiệp nhập khẩu sản phẩm, hàng hóa thuộc trách nhiệm qun lý chuyên ngành của Bộ Thông tin và Truyền thông

Căn cNghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Chất lượng sn phm, hàng hóa;

Căn cứ Thông tư số 04/2018/TT-BTTTT ngày 08 tháng 5 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định Danh mục sản phm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn thực hiện kiểm tra nhà nước về cht lượng hàng hóa thuộc trách nhiệm quản lý chuyên ngành ca Bộ Thông tin và Truyền thông như sau:

1. Trước ngày 01 tháng 08 năm 2018: Khi làm thủ tục thông quan doanh nghiệp xut trình Giấy chứng nhận hợp quy (đi vi sản phẩm, hàng hóa thuộc Phụ lục I của Thông tư s04/2018/TT-BTTTT), Bàn tiếp nhận công bhợp quy (đối vi sản phẩm, hàng hóa thuộc Phụ lục II của Thông tư số 04/2018/TT- BTTTT).

Trường hợp sn phẩm, hàng hóa chưa có giy t nêu trên thì doanh nghiệp phải có văn bản cam kết gửi đến quan Hải quan Cục Vin thông - Bộ Thông tin và Truyn thông vviệc hoàn thành thủ tục chng nhận hợp quy/công bhợp quy trong thời hn 15 ngày làm việc kể từ ngày thông quan.

2. Từ ngày 01 tháng 08 năm 2018: Các doanh nghiệp nhập khu sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc qun lý chuyên ngành của Bộ Thông tin và Truyền thông phải xut trình Đăng ký kiểm tra cht lượng có xác nhận của cơ quan kim tra chuyên ngành (Cc Vin thông) khi làm thtục thông quan hàng hóa theo quy định tại Nghị định số 74/2018/NĐ.

- V hsơ đăng ký kiểm tra chất lượng sản phẩm hàng hóa: Các doanh nghip nhập khẩu chun bhồ sơ theo quy định tại điểm a khoản 2a Điều 7 Nghị định số 132/2008/NĐ-CP (được bổ sung tại khoản 3 Điều 1 Nghị định số 74/2018/NĐ-CP).

- Đa điểm tiếp nhận đăng ký kim tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa: Cục Viễn thông, Bộ Thông tin Truyền thông.

+ Tại Hà Nội: Trung tâm Kim định và Chứng nhận 1, Cục Viễn thông, Tầng 15, tòa nhà Cục Tần số Vô tuyến điện, số 115 Trần Duy Hưng, quận Cu Giấy.

Điện thoại liên h: 024.37820992

+ Tại Đà Nng: Trung tâm Kiểm định và Chứng nhận 3, Cục Vin thông, s42 Trần Quốc Ton, phường Hi Châu 1, qun Hi Châu.

Điện thoại liên hệ: 0236.3897889

+ Tại Thành phố H Chí Minh: Trung tâm Kiểm định và Chng nhận 2, Cục Viễn thông, số 60 Tân Canh, phường 1, quận Tân Bình.

Điện thoại liên h: 028.39919066

Trân trọng./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Phan Tâm;
- Trung tâm thông tin (để t/b);
- Vụ KHCN (để t/b);
- Cục Viễn thông (để t/b);
- Lưu: VT, CVT (100)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phan Tâm

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2305/BTTTT-CVT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2305/BTTTT-CVT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/07/2018
Ngày hiệu lực17/07/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2305/BTTTT-CVT 2018 đăng ký kiểm tra chất lượng sản phẩm thuộc quản lý của Bộ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2305/BTTTT-CVT 2018 đăng ký kiểm tra chất lượng sản phẩm thuộc quản lý của Bộ
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2305/BTTTT-CVT
        Cơ quan ban hànhBộ Thông tin và Truyền thông
        Người kýPhan Tâm
        Ngày ban hành17/07/2018
        Ngày hiệu lực17/07/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 2305/BTTTT-CVT 2018 đăng ký kiểm tra chất lượng sản phẩm thuộc quản lý của Bộ

           Lịch sử hiệu lực Công văn 2305/BTTTT-CVT 2018 đăng ký kiểm tra chất lượng sản phẩm thuộc quản lý của Bộ

           • 17/07/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 17/07/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực