Công văn 2307/BVHTTDL-DSVH

Công văn 2307/BVHTTDL-DSVH năm 2020 về thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ, tôn tạo di tích chùa Diện Phúc, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2307/BVHTTDL-DSVH 2020 Báo cáo thẩm định tu bổ di tích chùa Diện Phúc Mê Linh Hà Nội


BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2307/BVHTTDL-DSVH
V/v thm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu b, tôn tạo di tích chùa Diện Phúc, huyn Mê Linh, thành phHà Ni

Hà Nội, ngày 22 tháng 6 năm 2020

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Tờ trình số 139/TTr-UBND ngày 12/8/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc đề nghị thm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu b, tôn tạo hạng mục nhà Tổ, nhà khách thuộc di tích chùa Diên Phúc, xã Văn Khê, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội (kèm theo hồ sơ, nhận ngày 26/5/2020). Sau khi nghiên cứu, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến thẩm định như sau:

Tha thuận Báo cáo kinh tế - kthuật tu bổ, tôn tạo di tích chùa Diên Phúc, nội dung: Tôn tạo nhà Tổ, nhà khách.

Tuy nhiên, Thuyết minh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật cần bsung căn cứ pháp lý: Thông tư s15/2019/TT-BVHTTDL ngày 31/12/2019 của Bộ trưng Bộ Văn hóa, Ththao và Du lịch quy định chi tiết một số quy định về bo qun, tu bổ, phục hồi di tích.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến, đng thời đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo các cơ quan liên quan hoàn thiện hồ sơ, công khai nội dung tu bổ, tôn tạo di tích trước nhân dân đtạo sự đng thuận và triển khai các bước tiếp theo theo quy định hiện hành./.

 


Nơi nhận:
- Như trên:
- Bộ trư
ởng (để báo cáo);
- Th trưởng Trịnh Thị Thy;
-
SVHTT Hà Nội;
- Lưu: VT, DSVH. NMK.
09.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trịnh Thị Thủy

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2307/BVHTTDL-DSVH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2307/BVHTTDL-DSVH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/06/2020
Ngày hiệu lực22/06/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 tháng trước
(24/06/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 2307/BVHTTDL-DSVH

Lược đồ Công văn 2307/BVHTTDL-DSVH 2020 Báo cáo thẩm định tu bổ di tích chùa Diện Phúc Mê Linh Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2307/BVHTTDL-DSVH 2020 Báo cáo thẩm định tu bổ di tích chùa Diện Phúc Mê Linh Hà Nội
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2307/BVHTTDL-DSVH
        Cơ quan ban hànhThể thao và Du lịch, Bộ Văn hoá
        Người ký***, Trịnh Thị Thủy
        Ngày ban hành22/06/2020
        Ngày hiệu lực22/06/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 tháng trước
        (24/06/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 2307/BVHTTDL-DSVH 2020 Báo cáo thẩm định tu bổ di tích chùa Diện Phúc Mê Linh Hà Nội

              Lịch sử hiệu lực Công văn 2307/BVHTTDL-DSVH 2020 Báo cáo thẩm định tu bổ di tích chùa Diện Phúc Mê Linh Hà Nội

              • 22/06/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 22/06/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực