Công văn 2309/CT-TTHT

Công văn 2309/CT-TTHT năm 2016 về thuế nhà thầu do Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2309/CT-TTHT thuế nhà thầu Thành phố Hồ Chí Minh 2016


TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2309/CT-TTHT
V/v: Thuế nhà thầu

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 3 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty TNHH APL-NOL Việt Nam
Địa chỉ: 17 Bà Huyện Thanh Quan, Q.3, TP.HCM
Mã số thuế: 0304675075

Trả lời văn bản số 160201/CV-SGN ngày 29/2/2016 của Công ty về thuế nhà thầu; Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 3e Điều 3 Thông tư số 80/2012/TT-BTC ngày 22/5/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn Luật Quản lý thuế về đăng ký thuế:

“Cấp mã số thuế cho Bên Việt Nam nộp thuế thay cho nhà thầu nước ngoài

Nhà thầu và nhà thầu phụ nước ngoài không đăng ký nộp thuế trực tiếp với cơ quan thuế thì bên Việt Nam ký hợp đồng với nhà thầu có trách nhiệm khai và nộp thuế cho bên nước ngoài. Bên Việt Nam được cấp mã số thuế 10 số để sử dụng cho việc khai, nộp thuế cho các nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài.”

Căn cứ Khoản 3a Điều 2 Thông tư số 12/2015/NĐ-CP thuế giá trị gia tăng sửa đổi 39/2014/TT-BTC">26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ sửa đổi điểm d Khoản 3 Điều 20 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế quy định khai thuế GTGT, thuế TNDN đối với Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài:

““d) Khai thuế đối với hãng vận tải nước ngoài

Tổ chức làm đại lý tàu biển hoặc đại lý giao nhận vận chuyển hàng hóa cho các hãng vận tải nước ngoài (sau đây gọi chung là đại lý của hãng vận tải) có trách nhiệm khấu trừ và nộp thuế thay cho các hãng vận tải nước ngoài.

Hồ sơ khai thuế đối với hãng vận tải nước ngoài được nộp cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp bên đại lý của hãng vận tải.

Khai thuế đối với hãng vận tải nước ngoài là tạm nộp theo quý và quyết toán theo năm.”

Trường hợp của Công ty theo trình bày, ngày 1/1/2007 có ký hợp đồng làm đại lý vận chuyển hàng hóa cho hãng vận tải biên quốc tế APL Co. Pte Ltd ở Singapore (APL Singapore). Ngày 30/9/2011 Công ty được cấp mã số thuế 0311202739 để sử dụng cho việc kê khai, nộp thuế thay cho nhà thầu nước ngoài. Ngày 1/1/2016 Công ty và APL Singapore tiến hành ký hợp đồng mới thay thế hợp đồng đã ký ngày 1/1/2007 trên thì Công ty vẫn có trách nhiệm khấu trừ và nộp thuế thay cho APL Singapore theo mã s thuế được cấp nêu trên.

Hồ sơ khai thuế đối với hãng vận tải nước ngoài được nộp cho quan thuế quản lý trực tiếp Công ty (Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh) theo hướng dẫn tại Khoản 3a Điều 2 Thông tư số 12/2015/NĐ-CP thuế giá trị gia tăng sửa đổi 39/2014/TT-BTC">26/2015/TT-BTC nêu trên.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết đ thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- P.KT1;
- P.PC;
- L
ưu VT; TTHT.
403_11603411 Chung

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2309/CT-TTHT

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 2309/CT-TTHT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 21/03/2016
Ngày hiệu lực 21/03/2016
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Đầu tư, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2309/CT-TTHT thuế nhà thầu Thành phố Hồ Chí Minh 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 2309/CT-TTHT thuế nhà thầu Thành phố Hồ Chí Minh 2016
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 2309/CT-TTHT
Cơ quan ban hành Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh
Người ký Trần Thị Lệ Nga
Ngày ban hành 21/03/2016
Ngày hiệu lực 21/03/2016
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Đầu tư, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 5 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 2309/CT-TTHT thuế nhà thầu Thành phố Hồ Chí Minh 2016

Lịch sử hiệu lực Công văn 2309/CT-TTHT thuế nhà thầu Thành phố Hồ Chí Minh 2016

  • 21/03/2016

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 21/03/2016

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực