Công văn 2310/BCT-TĐKT

Công văn số 2310/BCT-TĐKT về việc đăng ký các danh hiệu thi đua do Bộ Công thương ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2310/BCT-TĐKT đăng ký các danh hiệu thi đua


BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2310/BCT-TĐKT
V/v đăng ký các danh hiệu thi đua

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2008

 

Kính gửi:

- Các Tập đoàn, Tổng công ty 91, Tổng công ty 90;
- Các Sở thuộc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các Vụ, Cục, Viện, Trường, Trung Tâm, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ;
- Các cơ quan, doanh nghiệp thuộc Bộ.

 

Thực hiện Chỉ thị số 01 về tổ chức phong trào thi đua năm 2008 ngày 02 tháng 01 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Công thương, Công đoàn Công Thương Việt Nam và các văn bản quy phạm pháp luật về thi đua, khen thưởng. Trong Quý I năm 2008, một số Tổng công ty, đơn vị trong ngành đã gửi đăng ký các danh hiệu thi đua về Bộ Công thương, bao gồm các tập thể và cá nhân. Đây là cơ sở để xem xét, đánh giá, bình xét thi đua khi tổng kết năm 2008 và đã thực hiện theo đúng quy định “có đăng ký thi đua thì mới được bình xét danh hiệu thi đua” của Luật thi đua, khen thưởng.

Để đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, tạo động lực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2008 của ngành và đơn vị, Bộ Công thương đề nghị các Tập đoàn, Tổng công ty 91, Tổng công ty 90; Các Sở thuộc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Các Vụ, Cục, Viện, Trường, Trung tâm, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ và các cơ quan, doanh nghiệp thuộc Bộ có văn bản đăng ký các danh hiệu thi đua năm 2008 gửi về Vụ Thi đua – Khen thưởng chậm nhất trước ngày 30 tháng 4 năm 2008./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các đ/c Thứ trưởng;
- Công đoàn Công Thương VN;
- Đảng ủy Bộ, Công đoàn CQ Bộ;
- Website MOIT;
- Lưu: VT, TĐKT.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ THI ĐUA – KHEN THƯỞNG
Lý Quốc Hùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2310/BCT-TĐKT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2310/BCT-TĐKT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/03/2008
Ngày hiệu lực25/03/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2310/BCT-TĐKT đăng ký các danh hiệu thi đua


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2310/BCT-TĐKT đăng ký các danh hiệu thi đua
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2310/BCT-TĐKT
        Cơ quan ban hànhBộ Công thương
        Người kýLý Quốc Hùng
        Ngày ban hành25/03/2008
        Ngày hiệu lực25/03/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 2310/BCT-TĐKT đăng ký các danh hiệu thi đua

            Lịch sử hiệu lực Công văn 2310/BCT-TĐKT đăng ký các danh hiệu thi đua

            • 25/03/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 25/03/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực