Công văn 2310/TCTHADS-GQKNTC

Công văn 2310/TCTHADS-GQKNTC năm 2014 thực hiện Luật Tiếp công dân do Tổng cục Thi hành án dân sự ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2310/TCTHADS-GQKNTC năm 2014 thực hiện Luật Tiếp công dân


BỘ TƯ PHÁP
TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN
DÂN SỰ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2310/TCTHADS-GQKNTC
V/v triển khai, thực hiện Luật Tiếp công dân

Hà Nội, ngày 29 tháng 7 năm 2014

 

Kính gửi: Cục Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện Quyết định số 1696/QĐ-BTP ngày 18/7/2014 của Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Luật tiếp công dân của Bộ Tư pháp. Tổng cục Thi hành án dân sự yêu cầu Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện một số nội dung, cụ thể như sau:

1. Quán triệt nâng cao nhận thức trách nhiệm của Lãnh đạo và toàn thể cán bộ, công chức trong phạm vi quản lý về quy định của Luật Tiếp công dân và Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân.

2. Rà soát nội dung quy chế tiếp công dân của đơn vị và các văn bản có liên quan để ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung đảm bảo phù hợp với quy định của Luật Tiếp công dân và Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân.

3. Bố trí nhân sự, địa điểm tiếp công dân, lịch tiếp công dân và thực hiện chế độ tiếp công dân cho cán bộ, công chức tiếp công dân; trang bị cơ sở vật chất đảm bảo thực hiện tốt việc tiếp công dân. Tại địa điểm tiếp công dân, phải niêm yết nội quy tiếp công dân, quy trình giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ảnh theo đúng quy định.

4. Thiết lập và công khai số điện thoại “đường dây nóng” để kịp thời tiếp nhận, xử lý thông tin của công dân, tổ chức về tổ chức, hoạt động thi hành án dân sự trong địa bàn quản lý theo Chỉ thị số 01/CT-BTP ngày 11/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về tăng cường phòng, chống tiêu cực, tham nhũng trong thi hành án dân sự.

Giao Vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Tổng cục theo dõi, đôn đốc và báo cáo Lãnh đạo Tổng cục tình hình, kết quả triển khai, thực hiện pháp luật về tiếp công dân trong hệ thống thi hành án dân sự./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên (để t/h);
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Đinh Trung Tụng (để b/c)
- Các Phó Tổng cục trưởng;
- Cổng thông tin điện tử của Bộ (để đăng tải);
- Các đơn vị thuộc Tổng cục (để t/h);
- Lưu VT, GQKN.TC.

TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Sỹ Thành

 

 

Thuộc tính Công văn 2310/TCTHADS-GQKNTC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2310/TCTHADS-GQKNTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/07/2014
Ngày hiệu lực29/07/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thủ tục Tố tụng
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 2310/TCTHADS-GQKNTC

Lược đồ Công văn 2310/TCTHADS-GQKNTC năm 2014 thực hiện Luật Tiếp công dân


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2310/TCTHADS-GQKNTC năm 2014 thực hiện Luật Tiếp công dân
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2310/TCTHADS-GQKNTC
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thi hành án dân sự
        Người kýHoàng Sỹ Thành
        Ngày ban hành29/07/2014
        Ngày hiệu lực29/07/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thủ tục Tố tụng
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 2310/TCTHADS-GQKNTC năm 2014 thực hiện Luật Tiếp công dân

           Lịch sử hiệu lực Công văn 2310/TCTHADS-GQKNTC năm 2014 thực hiện Luật Tiếp công dân

           • 29/07/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 29/07/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực