Công văn 2313/QLD-CL

Công văn 2313/QLD-CL ban hành Danh mục kiểm tra “Thực hành tốt nhà thuốc”, “Thực hành tốt phân phối thuốc” và một số mẫu quy trình do Cục Quản lý dược Việt Nam ban hành

Công văn 2313/QLD-CL Danh mục kiểm tra Thực hành tốt nhà thuốc Thực hành tốt phân phối thuốc mẫu quy trình đã được thay thế bởi Công văn 4263/QLD-KD hướng dẫn danh mục chấm điểm kiểm tra GPP và được áp dụng kể từ ngày 28/04/2010.

Nội dung toàn văn Công văn 2313/QLD-CL Danh mục kiểm tra Thực hành tốt nhà thuốc Thực hành tốt phân phối thuốc mẫu quy trình


BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
VIỆT NAM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

Số: 2313/QLD-CL
V/v: ban hành danh mục kiểm tra GPP. GDP và một số mẫu quy trình

Hà Nội, ngày 11 tháng 5 năm 2007

 

Kính gửi: Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Để thực hiện Quyết định số 11/2007/QĐ-BYT ngày 24/1/2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc triển khai áp dụng nguyên tắc “Thực hành tốt nhà thuốc” (GPP) và Quyết định số 12/2007/QĐ-BYT ngày 24/1/2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc triển khai áp dụng nguyên tắc “Thực hành tốt phân phối thuốc” (GDP);

1. Cục Quản lý Dược Việt Nam ban hành Danh mục kiểm tra GPP và GDP và một số mẫu quy trình: quy trình cấp giấy chứng nhận GPP, GDP.

2. Cục Quản lý Dược Việt Nam đề nghị Giám đốc Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng Y tế ngành, Tổng giám đốc Tổng công ty Dược Việt Nam phổ biến hướng dẫn cho các đơn vị trực thuộc thực hiện Quyết định số 11/2007/QĐ-BYT và Quyết định số 12/2007/QĐ-BYT ngày 24/1/2007 của Bộ Trưởng Bộ Y tế và bản Danh mục kiểm tra GPP, GDP kèm theo công văn này.

Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiến hành kiểm tra các đơn vị theo các qui định tại các bản nguyên tắc đính kèm Quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế, các bản Danh mục kiểm tra để kiểm tra, đánh giá cấp chứng nhận “Thực hành tốt nhà thuốc”, “Thực hành tốt phân phối thuốc”.

3. Sở y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương áp dụng đồng bộ mẫu quy trình ban hành theo công văn này để xây dựng, ban hành các quy trình kiểm tra phù hợp với thực tế và hướng dẫn các cơ sở tham khảo mẫu quy trình để xây dựng quy trình thao tác cho các hoạt động của cơ sở.

"Danh mục kiểm tra” GPP, GDP và Quy trình cấp giấy chứng nhận GPP, GDP được chuyển trên website: http://dav.gov.vn của Cục Quản lý Dược Việt Nam.

Cục Quản lý Dược Việt Nam thông báo để các đơn vị biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TS. Trần Thị Trung Chiến-BT (để báo cáo);
- Văn phòng, Thanh tra và các Vụ, Cục Bộ Y tế (để phối hợp);
- Các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế;
- Viện KN thuốc TW, Viện KN thuốc Tp HCM;
- Cục Quân Y - Bộ Quốc phòng;
- Cục Y tế - Bộ Công an;
- Sở Y tế- Bộ GTVT;
- Tổng Công ty Dược VN;
- Lưu QLD (02bản)

CỤC TRƯỞNG
Cao Minh Quang

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2313/QLD-CL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2313/QLD-CL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/05/2007
Ngày hiệu lực11/05/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 2313/QLD-CL

Lược đồ Công văn 2313/QLD-CL Danh mục kiểm tra Thực hành tốt nhà thuốc Thực hành tốt phân phối thuốc mẫu quy trình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2313/QLD-CL Danh mục kiểm tra Thực hành tốt nhà thuốc Thực hành tốt phân phối thuốc mẫu quy trình
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2313/QLD-CL
        Cơ quan ban hànhCục Quản lý dược
        Người kýCao Minh Quang
        Ngày ban hành11/05/2007
        Ngày hiệu lực11/05/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Công văn 2313/QLD-CL Danh mục kiểm tra Thực hành tốt nhà thuốc Thực hành tốt phân phối thuốc mẫu quy trình

          Lịch sử hiệu lực Công văn 2313/QLD-CL Danh mục kiểm tra Thực hành tốt nhà thuốc Thực hành tốt phân phối thuốc mẫu quy trình