Công văn 2315/GSQL-GQ2

Công văn 2315/GSQL-GQ2 năm 2017 về thanh lý bằng hình thức bán ra nước ngoài do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2315/GSQL-GQ2 2017 thanh lý bán ra nước ngoài bán vào doanh nghiệp chế xuất


TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2315/GSQL-GQ2
V/v thanh lý bằng hình thức bán ra nước ngoài

Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2017

 

Kính gửi: Công ty TNHH INTOPS Việt Nam
(KCN Yên Phong, Long Châu, Yên Phong, Bắc Ninh)

Trả lời công-văn số 082017-02/INVN-XNK ngày 08/9/2017 của Công ty TNHIT INTOPS Việt Nam về việc thanh lý bằng hình thức bán ra nước ngoài hoặc bán vào doanh nghiệp chế xuất tại Việt Nam. Về việc này, Cục Giám sát quản lý về Hải quan- Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Thủ tục thanh lý bằng hình thức bán ra nước ngoài hoặc bán vào doanh nghiệp chế xuất tại Việt Nam

Theo quy định tại Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014, Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ thì nhà đầu tư được quyền thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh trong, các ngành, nghề mà Luật Đầu tư không cấm.

Theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Nghị định số 23/2007/NĐ-CP ngày Chính phủ, Điều 2 Thông tư số 08/2013/TT-BCT ngày 22/4/2013 của B Công Thương thì doanh nghip có vốn đầu tư nước ngoài chỉ đưc tiến hành các hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa theo quy định của Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy phép kinh doanh của doanh nghipcác quy định của pháp luật có liên quan.

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Công ty TNHH INTOPS Việt Nam (doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài) nhập khẩu nguyên liệu đ sản xuất hàng hóa xuất khu không còn phù hợp đ phục vụ sản xuất, nay phát sinh nhu cầu thanh lý bằng hình thức bán ra nước ngoài hoặc bán vào doanh nghiệp chế xuất tại Việt Nam, đề nghị Công ty làm thủ tục xuất khẩu theo quy định và khai báo mã loại hình B13.

Trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh vướng mắc về điều kiện thanh lý đề nghị Công ty liên hệ trực tiếp với Bộ Công Thương đ được hướng dẫn cụ thể.

2. Về chính sách thuế khi tái xuất ra nước ngoài hoặc bán vào doanh nghiệp chế xuất

Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 21 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính thì trường hợp thay đi mục đích sử dụng bằng hình thức tái xuất hoặc chuyển nhượng cho đối tượng thuộc diện không chịu thuế, miễn thuế, người nộp thuế phải kê khai theo quy định tại khoản 2 Điều 21 Thông tư số 38/2015/TT-BTC nhưng không phải nộp thuế, đề nghị Công ty nghiên cứu thực hiện.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan trả lời Công ty TNHH INTOPS Việt Nam biết, thực hiện. Trong quá trình thực hiện có vướng mắc phát sinh đề nghị Công ty liên hệ với cơ quan hải quan nơi làm thủ tục để được hướng dẫn cụ thể./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ2 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Vũ Lê Quân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2315/GSQL-GQ2

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2315/GSQL-GQ2
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/10/2017
Ngày hiệu lực02/10/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thương mại, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 2315/GSQL-GQ2

Lược đồ Công văn 2315/GSQL-GQ2 2017 thanh lý bán ra nước ngoài bán vào doanh nghiệp chế xuất


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2315/GSQL-GQ2 2017 thanh lý bán ra nước ngoài bán vào doanh nghiệp chế xuất
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2315/GSQL-GQ2
        Cơ quan ban hànhCục Giám sát quản lý về hải quan
        Người kýVũ Lê Quân
        Ngày ban hành02/10/2017
        Ngày hiệu lực02/10/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thương mại, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 2315/GSQL-GQ2 2017 thanh lý bán ra nước ngoài bán vào doanh nghiệp chế xuất

            Lịch sử hiệu lực Công văn 2315/GSQL-GQ2 2017 thanh lý bán ra nước ngoài bán vào doanh nghiệp chế xuất

            • 02/10/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 02/10/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực