Công văn 2318/BHXH-CSYT

Công văn 2318/BHXH-CSYT triển khai Thông tư liên tịch 04/TTLT-BYT-BTC do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2318/BHXH-CSYT triển khai Thông tư liên tịch 04/TTLT-BYT-BTC


BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2318/BHXH-CSYT
V/v: triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 04/TTLT-BYT-BTC ngày 29/02/2012 của liên Bộ Y tế - Tài chính.

Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2012

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Thời gian qua, được sự quan tâm chỉ đạo của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố; sự phối hợp chặt chẽ của Sở Y tế, Sở Tài chính và cơ quan Bảo hiểm xã hội, việc xây dựng, thẩm định giá của các dịch vụ y tế (DVYT) ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BYT-BTC ngày 29/02/2012 của liên Bộ Y tế-Tài chính (sau đây viết tắt là Thông tư số 04) để trình Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt đã được thực hiện kịp thời.

Tuy nhiên, quá trình triển khai thực hiện tại một số địa phương đã phát sinh các vấn đề khó khăn, vướng mắc, bất cập như: chưa thực hiện đúng quy trình xây dựng, thẩm định và đề xuất DVYT; không thẩm định toàn bộ mà chỉ thẩm định một tỷ lệ nhất định các DVYT; không xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật phù hợp với thực tế sử dụng tại các cơ sở khám, chữa bệnh và điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo các sở, ban, ngành liên quan thực hiện đúng các quy định tại Công văn số 2210/BYT-KH-TC ngày 16/4/2012 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn triển khai Thông tư liên tịch số 04 để khắc phục những tồn tại nêu trên, xây dựng và trình Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt giá các DVYT ban hành kèm theo Thông tư số 04 phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội và khả năng chi trả của quỹ BHYT tại địa phương.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Hội đồng Quản lý BHXH; (để b/c);
- Bộ Y tế; Bộ Tài chính; (để b/c)
- Tổng Giám đốc; (để b/c)
- Thường trực HĐND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Cục Quân y, Bộ Quốc phòng;
- Cục Y tế, Bộ Công an;
- BHXH các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH CAND;
- Các Ban: Chi; DVT; Giám định BHYT và TTĐT;
- Lưu: VT, CSYT (2 bản).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Minh Thảo

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2318/BHXH-CSYT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2318/BHXH-CSYT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/06/2012
Ngày hiệu lực18/06/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2318/BHXH-CSYT triển khai Thông tư liên tịch 04/TTLT-BYT-BTC


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2318/BHXH-CSYT triển khai Thông tư liên tịch 04/TTLT-BYT-BTC
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2318/BHXH-CSYT
        Cơ quan ban hànhBảo hiểm xã hội Việt Nam
        Người kýNguyễn Minh Thảo
        Ngày ban hành18/06/2012
        Ngày hiệu lực18/06/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 2318/BHXH-CSYT triển khai Thông tư liên tịch 04/TTLT-BYT-BTC

           Lịch sử hiệu lực Công văn 2318/BHXH-CSYT triển khai Thông tư liên tịch 04/TTLT-BYT-BTC

           • 18/06/2012

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 18/06/2012

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực