Công văn 2321/GSQL-GQ1

Công văn 2321/GSQL-GQ1 năm 2017 thực hiện kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa nhập khẩu khi Quyết định 50/2006/QĐ-TTg khi bãi bỏ do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2321/GSQL-GQ1 2017 thực hiện kiểm tra chuyên ngành hàng hóa nhập khẩu


TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2321/GSQL-GQ1
V/v thực hiện kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa nhập khẩu khi Quyết định số 50/2006/QĐ-TTg khi bãi bỏ

Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2017

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bình Dương.

Trả lời công văn số 2362/HQBD-GSQL ngày 22/9/2017 của Cục Hải quan tỉnh Bình Dương đề nghị hướng dẫn thực hiện kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa nhập khẩu khi Quyết định số 50/2006/QĐ-TTg được bãi bỏ, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Ngày 17/8/2017, Thủ tướng chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 37/2017/QĐ-TTg về việc bãi bỏ Quyết định số 50/2006/QĐ-TTg ngày 07/3/2006 về việc quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa phải kiểm tra về chất lượng.

Tuy nhiên, Quyết định số 37/2017/QĐ-TTg dẫn trên chỉ bãi bỏ hiệu lực của Quyết định số 50/2006/QĐ-TTg ngày 07/3/2006 mà không có quy định nào bãi bỏ giá trị pháp lý của các Thông tư đang có hiệu lực của các Bộ ngành về Danh mục sản phẩm, hàng hóa phải kiểm tra về chất lượng.

Như vậy, trường hợp các mặt hàng nhập khẩu nằm trong Danh mục sản phẩm, hàng hóa phải kiểm tra chất lượng ban hành theo Quyết định số 50/2006/QĐ-TTg cũng nằm trong Danh mục sản phẩm, hàng hóa phải kiểm tra về chất lượng ban hành kèm theo Thông tư đang có hiệu lực của Bộ ngành thì hàng hóa đó vẫn phải kiểm tra chất lượng theo các quy định của các Thông tư này.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến để Cục Hải quan tỉnh Bình Dương biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ1 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Ngô Minh Hải

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2321/GSQL-GQ1

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2321/GSQL-GQ1
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/10/2017
Ngày hiệu lực02/10/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 2321/GSQL-GQ1

Lược đồ Công văn 2321/GSQL-GQ1 2017 thực hiện kiểm tra chuyên ngành hàng hóa nhập khẩu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2321/GSQL-GQ1 2017 thực hiện kiểm tra chuyên ngành hàng hóa nhập khẩu
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2321/GSQL-GQ1
        Cơ quan ban hànhCục Giám sát quản lý về hải quan
        Người kýNgô Minh Hải
        Ngày ban hành02/10/2017
        Ngày hiệu lực02/10/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 2321/GSQL-GQ1 2017 thực hiện kiểm tra chuyên ngành hàng hóa nhập khẩu

           Lịch sử hiệu lực Công văn 2321/GSQL-GQ1 2017 thực hiện kiểm tra chuyên ngành hàng hóa nhập khẩu

           • 02/10/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 02/10/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực