Công văn 2322/TTg-KTTH

Công văn 2322/TTg-KTTH cơ chế, chính sách đối với các Dự án trọng điểm tại Khu kinh tế Vũng Áng tỉnh Hà Tĩnh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2322/TTg-KTTH cơ chế, chính sách các Dự án trọng điểm tại Khu kinh tế Vũng Áng tỉnh Hà Tĩnh


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 2322/TTg-KTTH
V/v cơ chế, chính sách đối với các Dự án trọng Điểm tại Khu kinh tế Vũng Áng tỉnh Hà Tĩnh

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2009

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Công Thương;
- Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh.

 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh (công văn số 2898/UBND-CN2 ngày 21 tháng 9 năm 2009), Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 7949/BKH-QLKKT ngày 16 tháng 10 năm 2009), Bộ Tài chính (công văn số 15506/BTC-NSNN ngày 03 tháng 11 năm 2009), Bộ Công Thương (công văn số 9853/BCT-CNNg ngày 05 tháng 10 năm 2009) về cơ chế đặc thù đối với Khu kinh tế Vũng Áng, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Về cơ chế huy động, quản lý và sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng Khu kinh tế Vũng Áng:

Ngoài quy định tại Quyết định số 72/2006/QĐ-TTg ngày 03 tháng 4 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập và ban hành Quy chế hoạt động Khu kinh tế Vũng Áng, các dự án lớn, trọng Điểm trong Khu kinh tế Vũng Áng được áp dụng các cơ chế sau:

a) Được bố trí vốn đầu tư phát triển của ngân sách nhà nước để đầu tư kết cấu hạ tầng kỹ thuật, bồi thường, tái định cư. Bộ Kế hoạch và Đầu tư căn cứ vào tình hình thực tế và khả năng cân đối của ngân sách hàng năm trình Thủ tướng Chính phủ mức bố trí vốn hỗ trợ có Mục tiêu từ ngân sách trung ương để thực hiện.

b) Đối với dự án đầu tư xây dựng hạ tầng có quy mô lớn, giữ vai trò then chốt trong Khu kinh tế Vũng Áng, giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính báo cáo Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho phép đầu tư từ nguồn trái phiếu Chính phủ.

c) Được bố trí nguồn vốn ODA để đầu tư các dự án kết cấu hạ tầng quan trọng trong Khu kinh tế Vũng Áng thuộc nhiệm vụ của ngân sách địa phương. Ngân sách trung ương hỗ trợ 100% vốn đối ứng các dự án ODA do địa phương quản lý.

d) Được phát hành, ủy quyền phát hành trái phiếu Chính quyền địa phương, vay từ nguồn tài chính hợp pháp khác theo quy định của pháp luật để đầu tư các dự án trọng Điểm trong Khu kinh tế Vũng Áng thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách địa phương. Bộ Tài chính hướng dẫn Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

đ) Được huy động vốn vay nước ngoài để thực hiện các dự án trọng Điểm thuộc nhiệm vụ của ngân sách địa phương đầu tư qua hình thức vay lại từ nguồn vay nước ngoài của Chính phủ. Việc quản lý, hoàn trả vốn vay thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

2. Về chính sách ưu đãi thuế, phí và lệ phí: cơ chế Điều tiết nguồn thu ngân sách và cơ chế xuất, nhập khẩu thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

3. Ban Quản lý Khu kinh tế Vũng Áng được áp dụng cơ chế thu, nộp và quản lý phí duy tu, tái tạo cơ sở hạ tầng như chế độ áp dụng đối với Ban Quản lý Khu công nghiệp, Khu chế xuất thành phố Hồ Chí Minh. Giao Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện cụ thể.

4. Cán bộ, công chức viên chức làm việc tại Ban Quản lý Khu kinh tế Vũng Áng được áp dụng chế độ phụ cấp thu hút là 50% mức lương ngạch, bậc, chức vụ trong thời gian 03 năm. Giao Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện cụ thể./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó TTg: Nguyễn Sinh Hùng, Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, các PCN Phạm Văn Phượng, Văn Trọng Lý, Nguyễn Hữu Vũ, Cổng TTĐT, Các Vụ: TH, KTN, KGVX, ĐP;
- Lưu Văn thư, KTTH (3b).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2322/TTg-KTTH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2322/TTg-KTTH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/11/2009
Ngày hiệu lực26/11/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Đầu tư
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2322/TTg-KTTH cơ chế, chính sách các Dự án trọng điểm tại Khu kinh tế Vũng Áng tỉnh Hà Tĩnh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2322/TTg-KTTH cơ chế, chính sách các Dự án trọng điểm tại Khu kinh tế Vũng Áng tỉnh Hà Tĩnh
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2322/TTg-KTTH
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Tấn Dũng
        Ngày ban hành26/11/2009
        Ngày hiệu lực26/11/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Đầu tư
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 2322/TTg-KTTH cơ chế, chính sách các Dự án trọng điểm tại Khu kinh tế Vũng Áng tỉnh Hà Tĩnh

             Lịch sử hiệu lực Công văn 2322/TTg-KTTH cơ chế, chính sách các Dự án trọng điểm tại Khu kinh tế Vũng Áng tỉnh Hà Tĩnh

             • 26/11/2009

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 26/11/2009

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực