Công văn 2322/VPCP-CN

Công văn 2322/VPCP-CN năm 2020 về Đề án giao quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không do Nhà nước đầu tư, quản lý do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2322/VPCP-CN 2020 giao khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không do Nhà nước đầu tư


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2322/VPCP-CN
V/v Đề án giao quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không do Nhà nước đầu tư, quản lý

Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2020

 

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Tài chính.

Về đề nghị của B Giao thông vận tải (văn bản số 2105/BGTVT-KCHT ngày 11 tháng 3 năm 2020) về các vấn đề liên quan phương án giao quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không do Nhà nước đầu tư, quản lý, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

1. Giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, tiếp thu ý kiến các cơ quan liên quan, dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án giao quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không do Nhà nước đầu tư, quản lý, bảo đảm đúng quy định tại Điều 27 Nghị định số 44/2018/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ, trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 3 năm 2020; lưu ý các nội dung sau:

- Xác định rõ thời hạn rà soát, phân loại, xác định giá trị tài sản để thực hiện việc hạch toán, quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không theo đúng quy định tại Nghị định số 44/2018/NĐ-CP .

- Quy định rõ các nội dung quy định tại Điều 99 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

2. Bộ Giao thông vận tải tiếp tục nghiên cứu phương án xử lý về lâu dài theo đúng chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình tại Thông báo số 99/TB-VPCP ngày 16 tháng 3 năm 2020 của Văn phòng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- Các Bộ: KH&ĐT, TP, QP, TN&MT, CA;
- Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại DN;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT; các Vụ: KTTH, ĐMDN, NC, PL;
- Lưu: VT, CN (2). Ha

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2322/VPCP-CN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2322/VPCP-CN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/03/2020
Ngày hiệu lực26/03/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 tháng trước
(28/03/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 2322/VPCP-CN

Lược đồ Công văn 2322/VPCP-CN 2020 giao khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không do Nhà nước đầu tư


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2322/VPCP-CN 2020 giao khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không do Nhà nước đầu tư
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2322/VPCP-CN
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Cao Lục
        Ngày ban hành26/03/2020
        Ngày hiệu lực26/03/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 tháng trước
        (28/03/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 2322/VPCP-CN 2020 giao khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không do Nhà nước đầu tư

              Lịch sử hiệu lực Công văn 2322/VPCP-CN 2020 giao khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không do Nhà nước đầu tư

              • 26/03/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 26/03/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực