Công văn 2325/CT-TTHT

Công văn 2325/CT-TTHT năm 2016 về lập hóa đơn do Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2325/CT-TTHT lập hóa đơn Thành phố Hồ Chí Minh 2016


TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2325/CT-TTHT
V/v: Lập hóa đơn

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 3 năm 2016

 

Kính gửi: Chi nhánh Công ty Bảo hiểm Liên Hiệp Tại TP. Hồ Chí Minh
Địa chỉ: P L16/5-1 Vincom Center, 72 Lê Thánh Tôn, Q. 1, TP. Hồ Chí Minh ;
Mã số thuế: 010011257 1-001

Trả lời văn bản số 001/2016 ngày 03/03/2016 của Chi nhánh về lập hóa đơn, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Điểm đ Khoản 2 Điều 9 Thông tư 09/2011/TT-BTC ngày 21/01/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế Giá trị gia tăng (GTGT) và thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đối với lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm:

“đ) Đối với trường hợp hoàn trả phí bảo hiểm và giảm hoa hồng môi giới bảo hiểm:

Trường hợp khách hàng tham gia bảo hiểm là tổ chức kinh doanh, khi hoàn trả phí bảo hiểm (một phần hoặc toàn bộ), doanh nghiệp bảo hiểm yêu cầu tổ chức tham gia bảo hiểm lập hóa đơn GTGT, trên hóa đơn ghi rõ số tiền phí bảo hiểm do công ty bảo hiểm hoàn trả, tiền thuế GTGT, lý do hoàn trả phí bảo hiểm. Hóa đơn này là căn cứ để doanh nghiệp bảo hiểm điều chỉnh doanh số bán, số thuế GTGT đầu ra, tổ chức tham gia bảo hiểm điều chỉnh chi phí mua bảo hiểm, số thuế GTGT đã kê khai hoặc đã khấu trừ.

Trường hợp khách hàng tham gia bảo hiểm là đối tượng không có hóa đơn GTGT, khi hoàn trả tiền phí bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm và khách hàng tham gia bảo hiểm phải lập biên bản hoặc thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ số tiền phí bảo hiểm được hoàn trả (không bao gồm thuế GTGT), số tiền thuế GTGT theo hóa đơn thu phí bảo hiểm mà doanh nghiệp bảo hiểm đã thu (số ký hiệu, ngày, tháng của hóa đơn), lý do hoàn trả phí bảo hiểm. Biên bản này được lưu giữ cùng với hóa đơn thu phí bảo hiểm để làm căn cứ điều chỉnh kê khai doanh thu, thuế GTGT của doanh nghiệp bảo hiểm. Trường hợp khách hàng không cung cấp được hóa đơn thu phí bảo hiểm thì doanh nghiệp bảo hiểm căn cứ vào hóa đơn lưu tại doanh nghiệp và biên bản hoặc văn bản thỏa thuận để thực hiện hoàn trả số tiền phí bảo hiểm chưa bao gồm thuế GTGT.

Trường hợp giảm hoa hồng môi giới bảo hiểm thực hiện theo hướng dẫn tại các văn bản pháp luật liên quan.

…”

Trường hợp Công ty hoàn phí bảo hiểm cho khách hàng là tổ chức kinh doanh thì khi được hoàn phí khách hàng phải lập hóa đơn xuất giao cho Công ty theo hướng dẫn tại Điểm đ Khoản 2 Điều 2 Điều 9 Thông tư 09/2011/TT-BTC nêu trên (không phụ thuộc vào chức năng kinh doanh của đơn vị mua bảo him).

Cục Thuế TP thông báo Chi nhánh biết đ thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng PC;
- Phòng KT 2;
- Lưu: HC, TTHT.

460- 11633030 (09/03/2016)
nttlan

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2325/CT-TTHT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2325/CT-TTHT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/03/2016
Ngày hiệu lực21/03/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Kế toán - Kiểm toán, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2325/CT-TTHT lập hóa đơn Thành phố Hồ Chí Minh 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2325/CT-TTHT lập hóa đơn Thành phố Hồ Chí Minh 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2325/CT-TTHT
        Cơ quan ban hànhCục thuế thành phố Hồ Chí Minh
        Người kýTrần Thị Lệ Nga
        Ngày ban hành21/03/2016
        Ngày hiệu lực21/03/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Kế toán - Kiểm toán, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 2325/CT-TTHT lập hóa đơn Thành phố Hồ Chí Minh 2016

            Lịch sử hiệu lực Công văn 2325/CT-TTHT lập hóa đơn Thành phố Hồ Chí Minh 2016

            • 21/03/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 21/03/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực