Công văn 2326/BHXH-BT

Công văn 2326/BHXH-BT năm 2019 về cung cấp chi tiết tình hình đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2326/BHXH-BT 2019 cung cấp chi tiết tình hình đóng bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế


BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2326/BHXH-BT
V/v cung cấp chi tiết tình hình đóng
BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN

Hà Nội, ngày 27 tháng 6 năm 2019

 

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ngày 30/5/2019, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quyết định số 618/QĐ-BHXH về việc ban hành Thông báo kết quả đóng bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (BHTNLĐ, BNN) gửi trực tiếp đến chủ sử dụng lao động, thay thế Thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN (Mẫu C12-TS) kèm theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH .

BHXH Việt Nam hướng dẫn bổ sung Tiết a Điểm 2.2 Khoản 2 Điều 33 Quyết định số 595/QĐ-BHXH về in Chi tiết kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN (Mẫu C11-TS ban hành kèm theo Công văn này) như sau:

1. Hằng tháng, gửi Phòng/Tổ Kế hoạch - Tài chính làm căn cứ ghi thu, ghi chi số tiền đóng BHYT theo phân cấp.

2. In gửi theo yêu cầu của đoàn thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và các cơ quan quản lý trong và ngoài ngành làm căn cứ lập biên bản vi phạm hành chính.

3. Gửi trực tiếp đến email của các đơn vị sử dụng lao động.

4. Niêm yết trên trên cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam để các đơn vị sử dụng lao động tra cứu.

Trong quá trình triển khai thực hiện, có vướng mắc các địa phương phản ánh về BHXH Việt Nam để được hướng dẫn./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TGĐ Trần Đình Liệu (để b/c);
- Các đơn vị trực thuộc BHXH VN;
- Lưu: VT, BT (03b).

TL. TỔNG GIÁM ĐỐC
KT. TRƯỞNG BAN THU
PHÓ TRƯỞNG BAN
Đinh Duy Hùng

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2326/BHXH-BT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2326/BHXH-BT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/06/2019
Ngày hiệu lực27/06/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2326/BHXH-BT 2019 cung cấp chi tiết tình hình đóng bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2326/BHXH-BT 2019 cung cấp chi tiết tình hình đóng bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2326/BHXH-BT
        Cơ quan ban hànhBảo hiểm xã hội Việt Nam
        Người kýĐinh Duy Hùng
        Ngày ban hành27/06/2019
        Ngày hiệu lực27/06/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 2326/BHXH-BT 2019 cung cấp chi tiết tình hình đóng bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế

           Lịch sử hiệu lực Công văn 2326/BHXH-BT 2019 cung cấp chi tiết tình hình đóng bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế

           • 27/06/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 27/06/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực