Công văn 2326/TTg-KTN

Công văn 2326/TTg-KTN triển khai để xử lý cấp bách đoạn Km79-Km87+150 thuộc Dự án nâng cấp quốc lộ 32C (Km 79+00 - Km96+500), tỉnh Yên Bái do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2326/TTg-KTN triển khai để xử lý cấp bách đoạn Km79-Km87+150


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2326/TTg-KTN
V/v triển khai để xử lý cấp bách đoạn Km79-Km87+150 thuộc Dự án nâng cấp quốc lộ 32C (Km 79+00 - Km96+500), tỉnh Yên Bái

Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2011

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư,
 Tài chính, Giao thông vận tải;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái.

 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái (tờ trình số 132/TTr-UBND ngày 26 tháng 10 năm 2011); ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 8175/BKHĐT-KCHTĐT ngày 24 tháng 11 năm 2011), Tài chính (công văn số 15884/BTC-ĐT ngày 23 tháng 11 năm 2011), Giao thông vận tải (công văn số 7633/BGTVT-KHĐT ngày 16 tháng 11 năm 2011) về việc triển khai để xử lý cấp bách đoạn Km79 - Km87+150 thuộc Dự án nâng cấp quốc lộ 32C (Km 79+00 - Km96+500), tỉnh Yên Bái phục vụ phòng chống ngập úng và phát triển kinh tế xã hội, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý triển khai thực hiện Dự án nâng cấp quốc lộ 32C (Km79+00 - Km96+500) đoạn cấp bách từ Km79 - Km87+150 trên địa phận tỉnh Yên Bái trong năm 2012. Bộ Giao thông vận tải phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái chỉ đạo triển khai thực hiện Dự án theo quy định.

2. Giao Bộ Giao thông vận tải bố trí vốn trong kế hoạch năm 2012 và các năm tiếp theo của Bộ Giao thông vận tải để thực hiện Dự án theo tiến độ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- VPCP: BTCN, các PCN: Văn Trọng lý, Phạm Văn Phượng,
 Cổng TTĐT, các Vu: KTTH, ĐP, TH;
- Lưu: VT, KTN (4), C21

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2326/TTg-KTN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2326/TTg-KTN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/12/2011
Ngày hiệu lực13/12/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 2326/TTg-KTN

Lược đồ Công văn 2326/TTg-KTN triển khai để xử lý cấp bách đoạn Km79-Km87+150


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2326/TTg-KTN triển khai để xử lý cấp bách đoạn Km79-Km87+150
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2326/TTg-KTN
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýHoàng Trung Hải
        Ngày ban hành13/12/2011
        Ngày hiệu lực13/12/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 2326/TTg-KTN triển khai để xử lý cấp bách đoạn Km79-Km87+150

              Lịch sử hiệu lực Công văn 2326/TTg-KTN triển khai để xử lý cấp bách đoạn Km79-Km87+150

              • 13/12/2011

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 13/12/2011

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực