Công văn 2327/BGDĐT-KT&KĐ

Công văn số 2327/BGDĐT-KT&KĐ về việc báo cáo nhanh trước kỳ thi tốt nghiệp phổ thông năm 2008 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2327/BGDĐT-KT&KĐ báo cáo nhanh trước kỳ thi tốt nghiệp phổ thông 2008


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 2327/BGDĐT-KT&KĐ
V/v Báo cáo nhanh trước kỳ thi
tốt nghiệp phổ thông năm 2008

Hà Nội, ngày 20 tháng 3 năm 2008

 

Kính gửi:

- Các sở giáo dục và đào tạo;
- Cục Nhà trường - Bộ Quốc phòng.

 

Để chuẩn bị tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2008, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị thống kê, báo cáo các số liệu (dự kiến) của kỳ thi và dự kiến phân công trực thi của đơn vị (theo mẫu đính kèm).

Nhận được Công văn này, các đơn vị khẩn trương thực hiện và báo cáo trước ngày 28/3/2008. Văn bản báo cáo gửi bằng fax theo các số: 04.8683700, 04.8683892 và email: [email protected]; đồng thời, gửi chuyển phát nhanh về Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo, 30 Tạ Quang Bửu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Trân trọng./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTTT. Bành Tiến Long (để b/c);
- Website Bộ;
- Lưu: VT, Cục KT&KĐ.

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC KHẢO THÍ
VÀ KIỂM ĐỊNH CLGD
Nguyễn An Ninh

 

(Mẫu báo cáo kèm theo Công văn số: 2327/BGDĐT-KT&KĐ ngày 20/3/2008 của Bộ GD&ĐT)

 

UBND TỈNH/ THÀNH PHỐ …………………………..…
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO (*)
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: ………/ …….
V/v Báo cáo nhanh trước kỳ thi
tốt nghiệp phổ thông năm 2008

…………., ngày… tháng… năm 2008

 

Kính gửi: Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục Bộ Giáo dục và Đào tạo

I. SỐ LIỆU (DỰ KIẾN) CỦA KỲ THI TỐT NGHIỆP PHỔ THÔNG NĂM 2008

TT

Các số liệu

THPT

Bổ túc THPT

Tổng cộng

1.

Số thí sinh dự thi

 

 

 

2.

Số Hội đồng coi thi

 

 

 

3.

Tổng số địa điểm thi

 

 

 

Trong đó, số địa điểm thi có ≤ 07 phòng thi

 

 

 

4.

Tổng số phòng thi

 

 

 

 

II. DỰ KIẾN VỀ TRỰC THI TỐT NGHIỆP PHỔ THÔNG NĂM 2008

1. Địa chỉ trực thi ở sở (*):

Điện thoại trực:..................................... ; email:.............................. ; fax:.......................

2. Họ, tên lãnh đạo sở phụ trách thi:...............................................................................

Điện thoại di động:..........................................................................................................

Điện thoại trực:............................................................................................................... ;

Email:.................................................. ; fax:...................................................................

3. Họ, tên Tổ trưởng Tổ trực thi:....................................................................................

Điện thoại di động:......................................................................................................... ;

Điện thoại trực:.............................................................................................................. ;

Email:.................................................. ; fax:..................................................................

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: ….

GIÁM ĐỐC
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

* Hoặc Cục Nhà trường - Bộ Quốc phòng.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2327/BGDĐT-KT&KĐ

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2327/BGDĐT-KT&KĐ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/03/2008
Ngày hiệu lực20/03/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 2327/BGDĐT-KT&KĐ

Lược đồ Công văn 2327/BGDĐT-KT&KĐ báo cáo nhanh trước kỳ thi tốt nghiệp phổ thông 2008


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2327/BGDĐT-KT&KĐ báo cáo nhanh trước kỳ thi tốt nghiệp phổ thông 2008
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2327/BGDĐT-KT&KĐ
        Cơ quan ban hànhBộ Giáo dục và Đào tạo
        Người kýNguyễn An Ninh
        Ngày ban hành20/03/2008
        Ngày hiệu lực20/03/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 2327/BGDĐT-KT&KĐ báo cáo nhanh trước kỳ thi tốt nghiệp phổ thông 2008

              Lịch sử hiệu lực Công văn 2327/BGDĐT-KT&KĐ báo cáo nhanh trước kỳ thi tốt nghiệp phổ thông 2008

              • 20/03/2008

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 20/03/2008

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực