Công văn 233/VPCP-NN

Công văn 233/VPCP-NN năm 2020 về đề nghị kéo dài thời gian thực hiện Đề án ổn định dân cư phát triển kinh tế - xã hội vùng chuyển dân sông Đà xây dựng thủy điện Hòa Bình, thuộc tỉnh Sơn La do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 233/VPCP-NN 2020 kéo dài thời gian thực hiện phát triển kinh tế xã hội sông Đà Sơn La


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 233/VPCP-NN
V/v đề nghị kéo dài thời gian thực hiện Đề án ổn định dân cư phát triển kinh tế - xã hội vùng chuyển dân sông Đà xây dựng thủy điện Hòa Bình, thuộc tỉnh Sơn La

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2020

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
- Ủy ban nhân dân tỉnh S
ơn La.

Về đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La tại Công văn số 4086/UBND-TH ngày 08 tháng 12 năm 2019 về đề nghị kéo dài thời gian thực hiện Đ án ổn định dân cư phát triển kinh tế - xã hội vùng chuyển dân sông Đà xây dựng thủy điện Hòa Bình, thuộc tỉnh Sơn La, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu kiến nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La tại Công văn số 4086/UBND-TH nêu trên và khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ được giao tại các Công văn: số 7896/VPCP-KTTH ngày 28 tháng 7 năm 2017, s 348/TB-VPCP ngày 10 tháng 8 năm 2017, số 1008/VPCP-NN ngày 26 tháng 01 năm 2018, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30 tháng 01 năm 2020.

Văn phòng Chính phủ thông báo đ các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg;
- VPCP: BTCN, các PCN,
Vụ KTTH, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, NN (02), V
LA

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Thuộc tính Công văn 233/VPCP-NN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu233/VPCP-NN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/01/2020
Ngày hiệu lực09/01/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật2 ngày trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 233/VPCP-NN

Lược đồ Công văn 233/VPCP-NN 2020 kéo dài thời gian thực hiện phát triển kinh tế xã hội sông Đà Sơn La


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 233/VPCP-NN 2020 kéo dài thời gian thực hiện phát triển kinh tế xã hội sông Đà Sơn La
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu233/VPCP-NN
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Cao Lục
        Ngày ban hành09/01/2020
        Ngày hiệu lực09/01/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật2 ngày trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 233/VPCP-NN 2020 kéo dài thời gian thực hiện phát triển kinh tế xã hội sông Đà Sơn La

             Lịch sử hiệu lực Công văn 233/VPCP-NN 2020 kéo dài thời gian thực hiện phát triển kinh tế xã hội sông Đà Sơn La

             • 09/01/2020

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 09/01/2020

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực