Công văn 2332/TCT-TNCN

Công văn 2332/TCT-TNCN về chính sách thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2332/TCT-TNCN chính sách thuế thu nhập cá nhân


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2332/TCT-TNCN
V/v Chính sách thuế TNCN

Hà Nội, ngày 07 tháng 07 năm 2011

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp.

Trả lời công văn số 698/CT-KK&KTT ngày 6/6/2011 của Cục thuế tỉnh Đồng Tháp về việc kê khai thuế thu nhập cá nhân, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo hướng dẫn tại điểm 1, khoản 1.2.1, khoản 2.1.1, Mục II, phần D Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân thì:

“Khấu trừ thuế là việc tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện tính trừ số thuế phải nộp vào thu nhập của đối tượng nộp thuế trước khi trả thu nhập”.

“Việc khấu trừ đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công được thực hiện hàng tháng. Cơ quan trả thu nhập căn cứ vào tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công thực trả cho người lao động, thực hiện tạm giảm trừ gia cảnh cho đối tượng nộp thuế, người phụ thuộc theo đăng ký của đối tượng nộp thuế. Trên cơ sở thu nhập còn lại và biểu thuế lũy tiến từng phần, cơ quan trả tính thuế và khấu trừ số thuế đã tính để nộp ngân sách nhà nước”.

“Tổ chức, cá nhân trả các khoản thu nhập thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân thực hiện khấu trừ thuế theo hướng dẫn tại điểm 1 mục II phần D nêu trên có trách nhiệm khai thuế và nộp tờ khai cho cơ quan thuế hàng tháng”

Theo hướng dẫn tại khoản d1, điểm 3, Điều 14 chương II Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Quản lý thuế, hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 và Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ thì:

“Nơi nộp hồ sơ khai thuế cụ thể như sau:

Đối với đơn vị trả thu nhập là tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh: nộp hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế trực tiếp quản lý tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh”.

Theo hướng dẫn nêu trên thì trường hợp các tổ chức chi trả thu nhập như ngân hàng, bảo hiểm nếu có chi trả thu nhập từ tiền lương, tiền công cho cá nhân thì thực hiện khấu trừ thuế và kê khai thuế thu nhập cá nhân theo hướng dẫn nêu trên, nơi nộp hồ sơ khai thuế là cơ quan thuế trực tiếp quản lý cơ quan chi trả thu nhập.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế tỉnh Đồng Tháp được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC (TCT) 2b;
- Lưu: VT, TNCN.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2332/TCT-TNCN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2332/TCT-TNCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/07/2011
Ngày hiệu lực07/07/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2332/TCT-TNCN chính sách thuế thu nhập cá nhân


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2332/TCT-TNCN chính sách thuế thu nhập cá nhân
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2332/TCT-TNCN
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýPhạm Duy Khương
        Ngày ban hành07/07/2011
        Ngày hiệu lực07/07/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 2332/TCT-TNCN chính sách thuế thu nhập cá nhân

           Lịch sử hiệu lực Công văn 2332/TCT-TNCN chính sách thuế thu nhập cá nhân

           • 07/07/2011

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 07/07/2011

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực