Công văn 2336/SQHKT-QHC&HT

Công văn 2336/SQHKT-QHC&HT ban hành Quy trình thẩm định quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/500, phân cấp công tác thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/500 và cung cấp thông tin quy hoạch – kiến trúc tại khu vực đã có quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 do Sở Quy hoạch-Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2336/SQHKT-QHC&HT Quy trình thẩm định quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/500, phân cấp công tác thẩm định, phê duyệt quy hoạ


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ QUY HOẠCH-KIẾN TRÚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2336/SQHKT-QHC&HT
V/v ban hành Quy trình thẩm định QHCT XDĐT tỷ lệ 1/500, phân cấp công tác thẩm định, phê duyệt QHCT XDĐT tỷ lệ 1/500 và cung cấp thông tin quy hoạch – kiến trúc tại khu vực đã có QHCT XDĐT tỷ lệ 1/2000

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 07 năm 2008

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các quận huyện

Căn cứ Quyết định số 137/2005/QĐ-UBND ngày 02/8/2005 của Ủy ban nhân dân Thành phố về thẩm quyền thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ, đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị (QHCT XDĐT) và quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn;
Căn cứ Quyết định số 19/2008/QĐ-UBND ngày 21/3/2008 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành quy định về thủ tục giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn TPHCM, tại điều 14 mục 2, khoản d có quy định “Ủy ban nhân dân quận – huyện thẩm định và phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 đối với khu vực đã có quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 được phê duyệt”;
Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân TP tại công văn số 3699/UBND-ĐTMT ngày 12/06/2008 về phân cấp công tác thẩm định, phê duyệt QHCT XDĐT tỷ lệ 1/500 và cung cấp thông tin quy hoạch kiến trúc tại khu vực đã có QHCT XDĐT tỷ lệ 1/2000, Sở Quy hoạch Kiến trúc có ý kiến như sau:

+ Ban hành quy trình thẩm định QHCT xây dựng đô thị tỷ lệ 1/500 áp dụng tại UBND các quận, huyện gồm nội dung: (Sở Quy hoạch – Kiến trúc đã bàn giao tài liệu cho UBND các quận, huyện tại buổi tập huấn công tác thẩm định vào ngày 28/5/2008)

- Quy trình thẩm định hồ sơ QHCT xây dựng tỷ lệ 1/500.

- Các mẫu phiếu thụ lý hồ sơ trong quá trình thẩm định.

- Các mẫu biên bản họp hội đồng nhánh quy hoạch, biên bản hướng dẫn chỉnh sửa hồ sơ.

- Các mẫu văn bản, tờ trình kết quả thẩm định của phòng Quản lý đô thị.

- Các mẫu văn bản và quyết định phê duyệt QHCT XDĐT tỷ lệ 1/500 của UBND các quận, huyện.

+ Kể từ ngày 1/6/2008, UBND quận, huyện chịu trách nhiệm cung cấp thông tin quy hoạch kiến trúc đối với dự án nhà ở và thẩm định, phê duyệt QHCT xây dựng đô thị tỷ lệ 1/500 tại khu vực đã có QHCT XDĐT tỷ lệ 1/2000.

Sở Quy hoạch – Kiến trúc xin chuyển đến UBND quận huyện nội dung ý kiến nêu trên.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBTP: PCT/TT; PCT/ĐT
- VPUB: PVP/ĐT;
- Sở XD, KHĐT; TN-MT; TC; GTCC
- Lưu: HC, QHC&HT; QHKV1; KV2; KTT

GIÁM ĐỐC
Nguyễn Trọng Hòa

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2336/SQHKT-QHC&HT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2336/SQHKT-QHC&HT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/07/2008
Ngày hiệu lực01/07/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2336/SQHKT-QHC&HT Quy trình thẩm định quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/500, phân cấp công tác thẩm định, phê duyệt quy hoạ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2336/SQHKT-QHC&HT Quy trình thẩm định quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/500, phân cấp công tác thẩm định, phê duyệt quy hoạ
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2336/SQHKT-QHC&HT
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýNguyễn Trọng Hòa
        Ngày ban hành01/07/2008
        Ngày hiệu lực01/07/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 2336/SQHKT-QHC&HT Quy trình thẩm định quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/500, phân cấp công tác thẩm định, phê duyệt quy hoạ

            Lịch sử hiệu lực Công văn 2336/SQHKT-QHC&HT Quy trình thẩm định quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/500, phân cấp công tác thẩm định, phê duyệt quy hoạ

            • 01/07/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/07/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực