Công văn 2337/BVHTTDL-KHCNMT

Công văn số 2337/BVHTTDL-KHCNMT về việc thông báo tuyển chọn tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm đề tài 2010 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2337/BVHTTDL-KHCNMT thông báo tuyển chọn tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm đề tài 2010


BỘ VĂN HÓA THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 2337/BVHTTDL-KHCNMT
V/v thông báo tuyển chọn tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm đề tài 2010.

Hà Nội, ngày 17 tháng 07 năm 2009

 

 

Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị hành chính sự nghiệp thuộc bộ

- Thực hiện Quyết định số 2547/QĐ-BVHTTDL ngày 17/7/2009 về phê duyệt Danh mục nhiệm vụ KH & CN cấp Bộ để tuyển chọn thực hiện trong kế hoạch năm 2010, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo tới cơ quan, đơn vị các qui định về tuyển chọn tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm đề tài NCKH 2010 như sau:

I. ĐĂNG KÝ THAM GIA DỰ XÉT CHỌN :

1. Hồ sơ đăng ký tham gia dự tuyển chọn ( 12 bản: có 01 bản gốc và 11 bản sao) gồm:

- Đơn đăng ký chủ trì thực hiện đề tài KH & CN cấp Bộ

- Thuyết minh đề tài.

- Tóm tắt hoạt động KH & CN của tổ chức đăng ký chủ trì đề tài

- Tóm tắt lý lịch khoa học của cá nhân tham gia đăng ký chủ nhiệm đề tài

Ghi chú:

Các mẫu văn bản gửi kèm theo công văn này.

- Mỗi bản hồ sơ phải gồm đầy đủ các văn bản trên.

2. Nộp hồ sơ đăng ký dự xét chọn:

- Bộ Hồ sơ gồm 01 bản gốc và 11 bản sao ( tổng cộng là 12 bản), được niêm phong kín, phía ngoài đề rõ:

+ Tên đề tài,

+ Đơn vị chủ trì,

+ Họ và tên cá nhân đăng ký làm chủ nhiệm và danh sách những người tham gia thực hiện đề tài,

+ Các tài liệu có trong Hồ sơ.

-Thời hạn nộp hồ sơ: trước ngày 17/ 8 /2008

- Nơi nhận hồ sơ: Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Số 51-53 Ngô Quyền - Hà Nội)

(Ngày nhận hồ sơ được tính theo dấu ngày ghi ở dấu của Bưu điện (trường hợp gửi qua đường bưu điện) hoặc dấu “đến” của Văn thư Bộ, Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường.)

II. ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ XÉT CHỌN:

1. Việc xét chọn được thực hiện thông qua Hội đồng KH &CN tư vấn do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành lập.

2. Nội dung xem xét, đánh giá Hồ sơ tham dự tuyển chọn:

2.1. Xem xét việc đủ điều kiện để tổ chức, cá nhân tham gia dự xét tuyển :

a) Hồ sơ tham dự xét chọn phải đủ các tài liệu và nộp đúng thời gian theo qui định tại phần I của công văn này.

b) Tổ chức chủ trì đề tài là các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có chức năng hoạt động phù hợp với lĩnh vực khoa học và công nghệ của nội dung đề tài.

c) Cá nhân chủ nhiệm có năng lực tổ chức và thực hiện đề tài; có ít nhất 5 năm nghiên cứu trong cùng lĩnh vực khoa học và công nghệ của đề tài và phải đăng ký tuyển chọn thông qua các tổ chức có đủ điều kiện quy định tại điểm b, mục 2.1, phần II của công văn này.

- Tổ chức, cá nhân chỉ được tuyển chọn khi đ• hoàn thành việc quyết toán đề tài khoa học và công nghệ đ• chủ trì thực hiện (nếu có).

- Mỗi cá nhân chỉ được chủ trì 01 đề tài cấp Bộ.

d. Đánh giá Thuyết minh đề tài (trong hồ sơ) bằng phương pháp chấm điểm theo tiêu chí cụ thể (Điểm đánh giá tối đa là 100 điểm):

- Tổng quan tình hình nghiên cứu và luận giải sự cần thiết của đề tài (tối đa 15)

- Cách tiếp cận, nội dung và phương pháp nghiên cứu. (tối đa 25)

- Kết quả nghiên cứu dự kiến (tối đa 15)

- Lợi ích của đề tài (tối đa 25)

- Tính khả thi của đề tài (tối đa 20)

(Bảng chấm điểm chi tiết cùng mẫu bảng chấm điểm đánh giá hồ sơ tuyển chọn nhiệm vụ KH & CN cấp Bộ của Bộ Văn hóa- Thông tin cũ) Đối với một đề tài, hồ sơ được đề nghị trúng tuyển khi tổng số điểm đạt không dưới 70/100 điểm. Trường hợp một đề tài không có hồ sơ nào đạt tổng điểm trung bình từ 70/100 điểm trở lên thì sẽ không được đưa vào thực hiện trong năm kế hoạch 2010. 

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh
(để báo cáo);
- Lưu: VT, KHCNMT, PT.100

TL.BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC,
CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG
Bùi Hồng Giang

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2337/BVHTTDL-KHCNMT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2337/BVHTTDL-KHCNMT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/07/2009
Ngày hiệu lực17/07/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 2337/BVHTTDL-KHCNMT

Lược đồ Công văn 2337/BVHTTDL-KHCNMT thông báo tuyển chọn tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm đề tài 2010


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2337/BVHTTDL-KHCNMT thông báo tuyển chọn tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm đề tài 2010
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2337/BVHTTDL-KHCNMT
        Cơ quan ban hànhThể thao và Du lịch, Bộ Văn hoá
        Người ký***, Bùi Hồng Giang
        Ngày ban hành17/07/2009
        Ngày hiệu lực17/07/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 2337/BVHTTDL-KHCNMT thông báo tuyển chọn tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm đề tài 2010

              Lịch sử hiệu lực Công văn 2337/BVHTTDL-KHCNMT thông báo tuyển chọn tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm đề tài 2010

              • 17/07/2009

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 17/07/2009

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực