Công văn 2337/TCT-TNCN

Công văn số 2337/TCT-TNCN về cách tính thuế thu nhập cá nhân đối với nhân viên người nước ngoài.

Nội dung toàn văn Công văn 2337/TCT-TNCN cách tính thuế thu nhập cá nhân đối với nhân viên người nước ngoài.


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2337/TCT-TNCN
V/v: Cách tính thuế TNCN đối với nhân viên người nước ngoài.

Hà Nội, ngày 14 tháng 06 năm 2007 

 

Kính gửi: Cục Tin Học Và Thống Kê Tài Chính

 

Tổng cục Thuế nhận được phiếu chuyển ý kiến của Bà Trần Thị Hoàng Thư hỏi Ban biên tập Trang thông tin điện tử Bộ Tài chính ngày 12/04/2007 về cách tính thuế TNCN đối với nhân viên người nước ngoài. Vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ vào điểm 4, mục III, Thông tư 81/2004/TT-BTC ngày 13/08/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 147/2004/NĐ-CP ngày 23/07/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao (thuế TNCN), thì:

Thuế thu nhập đối với người nước ngoài được kê khai quyết toán thuế theo tiêu thức đối tượng cư trú. Thời gian cư trú cho năm tính thuế đầu tiên được xác định bằng cách cộng tất cả số ngày có mặt tại Việt Nam trong phạm vi 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên đến Việt Nam (ngày đến, ngày đi được tính là 01 ngày); năm tính thuế thứ 2 (sau năm đầu tiên) được xác định theo năm dương lịch.

Như vậy, cách tính thuế TNCN đối với Ông A là người nước ngoài thuộc đối tượng cư trú tại Việt Nam như Bà Thư đã tính là chưa đúng quy định mà thuế TNCN của ông A được xác định như sau:

1. Năm tính thuế đầu tiên của Ông A tại Việt Nam được xác định từ ngày 01/08/2005 đến ngày 31/07/2006, thu nhập chịu thuế bình quân tháng của Ông A trong năm tính thuế đầu tiên được xác định bằng cách cộng tổng thu nhập toàn cầu của Ông A phát sinh từ ngày 01/08/2005 đến ngày 31/07/2006 chia cho 12 tháng, từ đó tính số thuế phải nộp hàng tháng và cả năm theo biểu thuế lũy tiến từng phần.

2. Năm tính thuế thứ hai của Ông A được xác định theo năm dương lịch từ ngày 01/01/2006 đến ngày 31/12/2006. Ông A phải tổng hợp toàn bộ thu nhập toàn cầu phát sinh các tháng trong năm (kể cả tháng không có thu nhập) chia cho 12 tháng để tính thu nhập chịu thuế bình quân tháng làm căn cứ xác định số thuế phải nộp cả năm. Cuối năm Ông A quyết toán thuế với cơ quan thuế, trong đó được trừ đi số thuế đã nộp cho khoảng thời gian từ ngày 31/07/2006 mà cá nhân đã nộp cho năm tính thuế thứ nhất.

Tổng cục Thuế trả lời để Ban biên tập Trang thông tin điện tử trên Internet Bộ Tài chính được biết và thông tin cho bạn đọc./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TNCN.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

 
 


Nguyễn Thị Cúc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2337/TCT-TNCN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2337/TCT-TNCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/06/2007
Ngày hiệu lực14/06/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2337/TCT-TNCN cách tính thuế thu nhập cá nhân đối với nhân viên người nước ngoài.


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2337/TCT-TNCN cách tính thuế thu nhập cá nhân đối với nhân viên người nước ngoài.
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2337/TCT-TNCN
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýNguyễn Thị Cúc
        Ngày ban hành14/06/2007
        Ngày hiệu lực14/06/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 2337/TCT-TNCN cách tính thuế thu nhập cá nhân đối với nhân viên người nước ngoài.

            Lịch sử hiệu lực Công văn 2337/TCT-TNCN cách tính thuế thu nhập cá nhân đối với nhân viên người nước ngoài.

            • 14/06/2007

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 14/06/2007

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực