Công văn 2337/VPCP-KTTH

Công văn số 2337/VPCP-KTTH về cơ chế chính sách tiền tệ, tín dụng, thuế và chính sách hỗ trợ đối với nông nghiệp, nông thôn do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2337/VPCP-KTTH cơ chế chính sách tiền tệ, tín dụng, thuế và chính sách hỗ trợ đối với nông nghiệp, nông thôn


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
---------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2337/VPCP-KTTH
V/v cơ chế chính sách tiền tệ, tín dụng, thuế và chính sách hỗ trợ đối với nông nghiệp, nông thôn

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2008

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Công Thương;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

 

Về đề nghị của Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ tại công văn số 103-BC/BCĐ-TNB ngày 28 tháng 3 năm 2008 kiến nghị các chính sách tiền tệ, tín dụng, thuế và chính sách hỗ trợ với nông nghiệp, nông thôn, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng giao Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao nghiên cứu có văn bản trả lời Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
-Thủ tướng Chính phủ;
- Các PTTg: Nguyễn Sinh Hùng,
 Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN,
 các PCN: Văn Trọng Lý, Nguyễn Quốc Huy,
 Kiều Đình Thụ,
 các Vụ: TH, NC, Website Chính phủ;
- Lưu: VT, KTTH (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NGHIỆM
PHÓ CHỦ NGHIỆM
Văn Trọng Lý

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2337/VPCP-KTTH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2337/VPCP-KTTH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/04/2008
Ngày hiệu lực10/04/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tiền tệ - Ngân hàng, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 2337/VPCP-KTTH

Lược đồ Công văn 2337/VPCP-KTTH cơ chế chính sách tiền tệ, tín dụng, thuế và chính sách hỗ trợ đối với nông nghiệp, nông thôn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2337/VPCP-KTTH cơ chế chính sách tiền tệ, tín dụng, thuế và chính sách hỗ trợ đối với nông nghiệp, nông thôn
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2337/VPCP-KTTH
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýVăn Trọng Lý
        Ngày ban hành10/04/2008
        Ngày hiệu lực10/04/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tiền tệ - Ngân hàng, Thuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 2337/VPCP-KTTH cơ chế chính sách tiền tệ, tín dụng, thuế và chính sách hỗ trợ đối với nông nghiệp, nông thôn

            Lịch sử hiệu lực Công văn 2337/VPCP-KTTH cơ chế chính sách tiền tệ, tín dụng, thuế và chính sách hỗ trợ đối với nông nghiệp, nông thôn

            • 10/04/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 10/04/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực