Công văn 2338/VPCP-CN

Công văn số 2338/VPCP-CN về báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 59/2007/NQ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2338/VPCP-CN báo cáo tình hình thực hiện NQ 59/2007/NQ-CP


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
---------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2338/VPCP-CN
V/v báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 59/2007/NQ-CP.

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2008

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Quốc phòng,
 Công an, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, Văn phòng Chính phủ đề nghị các Bộ rà soát và báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ đã được giao tại Nghị định quyết số 59/2007/NQ-CP ngày 30 tháng 11 năm 2007 của Chính phủ về một số giải pháp xử lý những vướng mắc trong hoạt động đầu tư xây dựng và Thông báo số 189/TB-VPCP ngày 02 tháng 10 năm 2007 của Văn phòng Chính phủ.

Báo cáo xin gửi về Văn phòng Chính phủ trước ngày 30 tháng 4 năm 2008./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
-TTg, Phó TTg Nguyễn Sinh Hùng,
 Phó TTg Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý,
 các Vụ: TH, KTTH, KG, Website CP;
- Lưu: VT, CN (5).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NGHIỆM
PHÓ CHỦ NGHIỆM
Văn Trọng Lý

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2338/VPCP-CN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2338/VPCP-CN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/04/2008
Ngày hiệu lực10/04/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 2338/VPCP-CN

Lược đồ Công văn 2338/VPCP-CN báo cáo tình hình thực hiện NQ 59/2007/NQ-CP


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2338/VPCP-CN báo cáo tình hình thực hiện NQ 59/2007/NQ-CP
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2338/VPCP-CN
        Cơ quan ban hànhChính phủ
        Người kýVăn Trọng Lý
        Ngày ban hành10/04/2008
        Ngày hiệu lực10/04/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Công văn 2338/VPCP-CN báo cáo tình hình thực hiện NQ 59/2007/NQ-CP

         Lịch sử hiệu lực Công văn 2338/VPCP-CN báo cáo tình hình thực hiện NQ 59/2007/NQ-CP

         • 10/04/2008

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 10/04/2008

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực