Công văn 234/GSQL-TH

Công văn 234/GSQL-TH năm 2015 vướng mắc trên C/O mẫu E do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 234/GSQL-TH 2015 vướng mắc C/O mẫu E


TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 234/GSQL-TH
V/v vướng mắc trên C/O mẫu E

Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hải Phòng.

Trả lời công văn số 1823/HQHP-GSQL và công văn số 1827/HQHP-GSQL ngày 12/3/2015 của Cục Hải quan TP. Hải Phòng về vướng mắc các C/O mẫu E, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

1. Đối với công văn số 1823/HQHP-GSQL ngày 12/3/2015 vướng mắc C/O mẫu E số tham chiếu E153307326710001 ngày 26/2/2015:

Qua kiểm tra và đối chiếu với mẫu chữ ký lưu tại Tổng cục Hải quan, chữ ký trên C/O mẫu E dẫn trên không có trong danh sách bộ mẫu dấu và chữ ký gốc của cơ quan và người có thẩm quyền cấp C/O mẫu E của Trung Quốc. Do đó, chữ ký trên C/O không hợp lệ và không được chấp nhận để hưởng ưu đãi. Đề nghị Cục Hải quan TP. Hải Phòng tiến hành từ chối C/O theo quy định.

2. Đối với công văn số 1823/HQHP-GSQL và công văn số 1827/HQHP-GSQL ngày 12/3/2015 về vướng mắc C/O số tham chiếu E153108100073376 ngày 20/2/2015 và C/O mẫu E số tham chiếu E154404045720002 ngày 2/2/2015:

Tổng cục Hải quan sẽ gửi văn bản yêu cầu cơ quan cấp C/O của Trung Quốc xác minh các C/O mẫu E dẫn trên và thông báo khi có kết quả xác minh.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan thông báo để đơn vị biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TH (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn

 

Thuộc tính Công văn 234/GSQL-TH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu234/GSQL-TH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/03/2015
Ngày hiệu lực23/03/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 234/GSQL-TH 2015 vướng mắc C/O mẫu E


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Công văn 234/GSQL-TH 2015 vướng mắc C/O mẫu E
       Loại văn bảnCông văn
       Số hiệu234/GSQL-TH
       Cơ quan ban hànhCục Giám sát quản lý về hải quan
       Người kýÂu Anh Tuấn
       Ngày ban hành23/03/2015
       Ngày hiệu lực23/03/2015
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
       Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 234/GSQL-TH 2015 vướng mắc C/O mẫu E

             Lịch sử hiệu lực Công văn 234/GSQL-TH 2015 vướng mắc C/O mẫu E