Công văn 234/TTg-KTN

Công văn 234/TTg-KTN năm 2016 về chủ trương điều chỉnh kinh phí phát sinh và bổ sung các hạng mục của Dự án đầu tư xây dựng luồng cho tàu trọng tải lớn vào sông Hậu do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 234/TTg-KTN chủ trương điều chỉnh dự án xây dựng luồng tàu trọng tải lớn vào sông Hậu 2016


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 234/TTg-KTN
V/v chủ trương điều chỉnh kinh phí phát sinh và bổ sung các hạng mục của Dự án đầu tư xây dựng luồng cho tàu trọng tải lớn vào sông Hậu

Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2016

 

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh.

 

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (Công văn số 16898/BGTVT-KHĐT ngày 18 tháng 12 năm 2015) và ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (Công văn số 362/BKHĐT-KCHTĐT ngày 18 tháng 01 năm 2016), Tài chính (Công văn số 678/BTC-ĐT ngày 14 tháng 01 năm 2016), Xây dựng (Công văn số 193/BXD-HĐXD ngày 28 tháng 01 năm 2016) và Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh (Công văn số 4405/UBND-NN ngày 31 tháng 12 năm 2015) về chủ trương điều chỉnh kinh phí phát sinh và bổ sung các hạng mục của Dự án đầu tư xây dựng luồng cho tàu trọng tải lớn vào sông Hậu, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý chủ trương điều chỉnh kinh phí phát sinh và bổ sung các hạng mục của Dự án đầu tư xây dựng luồng cho tàu trọng tải lớn vào sông Hậu (Dự án) như đề nghị của Bộ Giao thông vận tải và ý kiến của các Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh tại các Văn bản nêu trên. Bộ Giao thông vận tải nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của Bộ Tài chính tại Văn bản nêu trên; chịu trách nhiệm tổ chức rà soát lại, thẩm định và phê duyệt các nội dung điều chỉnh, bổ sung trong phạm vi nguồn vốn đã được bố trí để thực hiện theo quy định của pháp luật, đảm bảo tiến độ, chất lượng và hiệu quả đầu tư của Dự án.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện tiểu dự án giải phóng mặt bằng theo quy định, đảm bảo tiến độ của Dự án.

Yêu cầu Bộ Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg: Hoàng Trung Hải, Vũ Văn Ninh;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Quốc phòng, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường;
- Cục Hàng hải Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, V.III, NC;
- Lưu: VT, KTN (3b). Hiền

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 234/TTg-KTN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu234/TTg-KTN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/02/2016
Ngày hiệu lực04/02/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Giao thông - Vận tải, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 234/TTg-KTN chủ trương điều chỉnh dự án xây dựng luồng tàu trọng tải lớn vào sông Hậu 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 234/TTg-KTN chủ trương điều chỉnh dự án xây dựng luồng tàu trọng tải lớn vào sông Hậu 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu234/TTg-KTN
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýHoàng Trung Hải
        Ngày ban hành04/02/2016
        Ngày hiệu lực04/02/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Giao thông - Vận tải, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 234/TTg-KTN chủ trương điều chỉnh dự án xây dựng luồng tàu trọng tải lớn vào sông Hậu 2016

              Lịch sử hiệu lực Công văn 234/TTg-KTN chủ trương điều chỉnh dự án xây dựng luồng tàu trọng tải lớn vào sông Hậu 2016

              • 04/02/2016

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 04/02/2016

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực