Công văn 234/VPCP-NN

Công văn 234/VPCP-NN năm 2020 về báo cáo giám sát tình hình triển khai thi hành Luật Thủy sản do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 234/VPCP-NN 2020 báo cáo giám sát tình hình triển khai thi hành Luật Thủy sản


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 234/VPCP-NN
V/v Báo cáo giám sát tình hình triển khai thi hành Luật Thủy sản

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2020

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Ngoại giao, Quốc phòng, Công an, Nội vụ,
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ven biển.

Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội có Báo cáo số 1562/BC-UBKHCNMT14 ngày 27 tháng 11 năm 2019 về giám sát tình hình triển khai thi hành Luật Thủy sản. Về việc này, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Các Bộ, cơ quan: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Ngoại giao, Quốc phòng, Công an, Nội vụ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, và Ủy ban nhân dân các tnh, thành phố trực thuộc Trung ương ven biển nghiên cứu Báo cáo nêu trên của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường ca Quốc hội; căn cứ chức năng, phạm vi thẩm quyền của mình chủ động triển khai, phối hp chặt chẽ thực hiện các giải pháp phù hợp. Trường hợp vượt thẩm quyền, đề xuất giải pháp và báo cáo cơ quan có thẩm quyền.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg;
- Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội;
- VPCP: BTCN, các PCN, Vụ PL, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, NN (02)
, VLA

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Thuộc tính Công văn 234/VPCP-NN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu234/VPCP-NN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/01/2020
Ngày hiệu lực09/01/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật2 ngày trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 234/VPCP-NN

Lược đồ Công văn 234/VPCP-NN 2020 báo cáo giám sát tình hình triển khai thi hành Luật Thủy sản


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 234/VPCP-NN 2020 báo cáo giám sát tình hình triển khai thi hành Luật Thủy sản
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu234/VPCP-NN
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Cao Lục
        Ngày ban hành09/01/2020
        Ngày hiệu lực09/01/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật2 ngày trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 234/VPCP-NN 2020 báo cáo giám sát tình hình triển khai thi hành Luật Thủy sản

             Lịch sử hiệu lực Công văn 234/VPCP-NN 2020 báo cáo giám sát tình hình triển khai thi hành Luật Thủy sản

             • 09/01/2020

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 09/01/2020

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực