Công văn 2342/TCT-KK

Công văn 2342/TCT-KK năm 2016 về khấu trừ, hoàn thuế hóa đơn giá trị gia tăng kê khai chậm sau thời điểm cơ quan thuế công bố quyết định thanh tra, kiểm tra do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2342/TCT-KK khấu trừ hoàn thuế giá trị gia tăng kê khai chậm sau quyết định thanh tra 2016


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2342/TCT-KK
V/v kê khai khu trừ, hoàn thuế đối với hóa đơn giá trị gia tăng kê khai chậm sau thời điểm cơ quan thuế công bố quyết định thanh tra, kiểm tra

Hà Nội, ngày 30 tháng 05 năm 2016

 

Kính gửi:

- Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh;
- Công ty TNHH gang thép hưng nghiệp Formosa.
(Khu kinh tế Vũng Áng, Kỳ Long, Kỳ Anh, Hà Tĩnh)

 

Trả lời Công văn số 1605001/CV-FHS đề ngày 29/4/2016 của Công ty TNHH gang thép Hưng nghiệp Formosa về việc giải trình và xin chấp thuận hóa đơn hoàn thuế; sau khi báo cáo và được sự đồng ý của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 6 Điều 1 Luật số 31/2013/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng quy định:

“Thuế giá trị gia tăng đầu vào phát sinh trong tháng nào được kê khai khu trừ khi xác định sthuế phải nộp của tháng đó. Trường hợp cơ sở kinh doanh phát hiện sthuế giá trị gia tăng đầu vào khi kê khai, khấu trừ bị sót thì được kê khai, khu trừ bổ sung trước khi cơ quan thuế công bquyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế”;

Khoản 8 Điều 14 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

“Thuế giá trị gia tăng đầu vào phát sinh trong kỳ nào được kê khai, khu trừ khi xác định sthuế phải nộp của kỳ đó, không phân biệt xuất dùng hay còn đ trong kho.

Trường hợp cơ sở kinh doanh phát hiện sthuế giá trị gia tăng đầu vào khi kê khai, khấu trừ bị sai sót thì được kê khai, khấu trừ bổ sung trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bquyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế”;

Căn cứ Nghị định số 129/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế.

Căn cứ các quy định, hướng dẫn nêu trên, trường hợp hóa đơn, chứng từ thuế giá trị gia tăng đầu vào của Công ty TNHH gang thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh phát sinh tại các kỳ đã được cơ quan thuế thanh tra, kiểm tra nhưng Công ty vẫn kê khai khấu trừ và hoàn thuế tại các kỳ sau là không đúng quy định tại Khoản 6 Điều 1 Luật số 31/2013/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng và Khoản 8 Điều 14 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính. Công ty TNHH gang thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh không đủ điều kiện khấu trừ, hoàn thuế đối với số thuế giá trị gia tăng đầu vào kê khai không đúng quy định này, đề nghị Công ty thực hiện kê khai điều chỉnh theo đúng quy định của pháp luật về thuế. Trường hợp Công ty TNHH gang thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh đã được hoàn thuế thì đề nghị Công ty nộp số thuế giá trị gia tăng đã hoàn vào ngân sách nhà nước và tự tính tiền phạt, tiền chậm nộp theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 129/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh, Công ty TNHH gang thép hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);

- Vụ CST, PC (BTC);
- Vụ CS, PC, TTr, KTNB (TCT);
- Lưu VT, KK (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Đại Trí

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2342/TCT-KK

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2342/TCT-KK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/05/2016
Ngày hiệu lực30/05/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2342/TCT-KK khấu trừ hoàn thuế giá trị gia tăng kê khai chậm sau quyết định thanh tra 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2342/TCT-KK khấu trừ hoàn thuế giá trị gia tăng kê khai chậm sau quyết định thanh tra 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2342/TCT-KK
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýNguyễn Đại Trí
        Ngày ban hành30/05/2016
        Ngày hiệu lực30/05/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 2342/TCT-KK khấu trừ hoàn thuế giá trị gia tăng kê khai chậm sau quyết định thanh tra 2016

            Lịch sử hiệu lực Công văn 2342/TCT-KK khấu trừ hoàn thuế giá trị gia tăng kê khai chậm sau quyết định thanh tra 2016

            • 30/05/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 30/05/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực