Công văn 23446/CT-HTr

Công văn 23446/CT-HTr năm 2015 khai thuế và khấu trừ thuế do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 23446/CT-HTr 2015 khai thuế và khấu trừ thuế Hà Nội


TNG CỤC THUẾ
CỤC THU TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 23446/CT-HTr
V/v trả lời chính sách thuế.

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2015

 

Kính gửi: Công ty TNHH Mitutoyo Việt Nam
(Địa chỉ: Số 34-TT4, khu đô thị Mỹ Đình - Mễ Trì, P.Mỹ Đình 1, Q.Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội;
Mst: 0105486041)

Trả lời công văn số 04-2015/CV-MVC ngày 24/03/2015 của Công ty TNHH Mitutoyo Việt Nam hỏi về chính sách thuế TNCN, Cục thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính Phủ:

+ Tại Điều 16 quy định khai, nộp thuế TNCN

“2. Khai thuế đối với cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công; cá nhân có thu nhập từ kinh doanh

a) Nguyên tắc khai thuế

a.1) Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công khai thuế trực tiếp với cơ quan thuế như sau:

- Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công do các tổ chức, cá nhân trả từ nước ngoài khai thuế trực tiếp với cơ quan thuế theo quý.

b) Hồ sơ khai thuế

b.1) Hồ sơ khai thuế quý, từng lần phát sinh

b.1.1) Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công khai thuế quý trực tiếp với cơ quan thuế theo Tờ khai mẫu số 07/KK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư này.”

+ Tại khoản 5, Điều 10 quy định khai bổ sung hồ sơ khai thuế.

- Căn cứ Điều 25 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân quy định, khấu trừ thuế và chứng từ khấu trừ thuế:

“Điều 25. khấu trừ thuế và chứng từ khấu trừ thuế

1. Khấu trừ thuế

2. Chứng từ khấu trừ.

a) Tổ chức, cá nhân trả các khoản thu nhập đã khấu trừ thuế theo hướng dẫn tại khoản 1, Điều này phải cấp chứng từ khấu trừ thuế theo yêu cầu của cá nhân bị khấu trừ. Trường hợp cá nhân ủy quyền quyết toán thuế thì không cấp chứng từ khấu trừ.”

Căn cứ quy định trên, Công ty TNHH Mitutoyo Việt Nam có 03 lao động người nước ngoài là đối tượng cư trú tại Việt Nam thì:

- Khi cá nhân người nước ngoài nêu trên nhận thu nhập từ tiền lương, tiền công do các tổ chức, cá nhân trả từ nước ngoài khai thuế trực tiếp với cơ quan thuế theo quý theo Tờ khai mẫu số 07/KK-TNCN ban hành kèm theo Thông số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính.

- Trường hợp Công ty TNHH Mitutoyo Việt Nam trả thu nhập cho lao động người nước ngoài nêu trên thì Công ty TNHH Mitutoyo Việt Nam thực hiện khấu trừ thuế theo hướng dẫn tại khoản 1, Điều 25 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính và phải cấp chứng từ khấu trừ thuế theo quy định.

Cục thuế TP Hà Nội thông báo đơn vị biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng Kiểm tra thuế số 1;
- Phòng Pháp chế;
- Lưu: VT, HTr(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Thái Dũng Tiến

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 23446/CT-HTr

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu23446/CT-HTr
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/04/2015
Ngày hiệu lực27/04/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 23446/CT-HTr 2015 khai thuế và khấu trừ thuế Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 23446/CT-HTr 2015 khai thuế và khấu trừ thuế Hà Nội
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu23446/CT-HTr
        Cơ quan ban hànhCục thuế thành phố Hà Nội
        Người kýThái Dũng Tiến
        Ngày ban hành27/04/2015
        Ngày hiệu lực27/04/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 23446/CT-HTr 2015 khai thuế và khấu trừ thuế Hà Nội

            Lịch sử hiệu lực Công văn 23446/CT-HTr 2015 khai thuế và khấu trừ thuế Hà Nội

            • 27/04/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 27/04/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực