Công văn 2346/BTC-ĐT

Nội dung toàn văn Công văn 2346/BTC-ĐT 2022 báo cáo tình hình giải ngân hằng Quý theo Nghị quyết 11/NQ-CP


BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2346/BTC-ĐT
V/v hướng dẫn báo cáo tình hình giải ngân hng Quý, xác định nhu cầu giải ngân Quý tiếp theo theo quy định tại Nghị quyết số 11/2022/NQ-CP

Hà Nội, ngày 10 tháng 3 năm 2022

 

Kính gửi:

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác trung ương;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tại Nghị quyết số 11/2022/NQ-CP ngày 30/1/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình đã quy định: Các bộ, cơ quan trung ương, địa phương định kỳ hằng Quý, báo cáo tình hình thực hiện các nhiệm vụ đu tư tính đến thời điểm báo cáo và tng hợp nhu cu giải ngân vn trong Quý tiếp theo gửi Bộ tài chính để lập kế hoạch huy động vốn sát với thực tế, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư đ đôn đốc, thúc đy giải ngân vốn đầu tư công”.

Hiện nay, việc báo cáo kết quả thanh toán vốn đầu tư công kế hoạch hàng năm được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 15/2021/TT-BTC ngày 18/02/2021 của Bộ Tài chính Quy định về chế độ và biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện, thanh toán vốn đầu tư công.

Thực hiện Nghị quyết số 11/2022/NQ-CP của Chính phủ, để có căn cứ xây dựng kế hoạch huy động vốn sát với tiến độ triển khai các dự án đảm bảo hiệu quả, tránh lãng phí, Bộ Tài chính đề nghị các bộ, cơ quan trung ương và địa phương, khi thực hiện việc Báo cáo kết quả thanh toán vốn đầu tư công kế hoạch hằng tháng (theo Thông tư số 15/2021/TT-BTC ngày 18/02/2021 của Bộ Tài chính), báo cáo bổ sung một số nội dung như sau:

(1) Nhu cầu giải ngân Quý tiếp theo.

(2) Báo cáo các nhiệm vụ, công việc trọng tâm cần triển khai trong Quý tiếp theo.

(Biu Báo cáo kết qu thanh toán vn đầu tư công kèm theo)

Thời hạn báo cáo: trước ngày 15 của tháng cuối mỗi Quý.

Phương thức gửi và nhận báo cáo được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 15/2021/TT-BTC ngày 18/02/2021 của Bộ Tài chính.

Bộ Tài chính đề nghị các bộ, cơ quan trung ương và địa phương triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg CP, Phó TTg Lê Minh Khái (để b/c);

- Văn phòng Chính ph;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Kho bạc Nhà nước;
- Cục QLN và TCĐN; Vụ NSNN;
- Lưu: VT, Vụ ĐT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Tạ Anh Tuấn

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2346/BTC-ĐT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2346/BTC-ĐT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/03/2022
Ngày hiệu lực10/03/2022
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 tháng trước
(11/03/2022)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2346/BTC-ĐT 2022 báo cáo tình hình giải ngân hằng Quý theo Nghị quyết 11/NQ-CP


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2346/BTC-ĐT 2022 báo cáo tình hình giải ngân hằng Quý theo Nghị quyết 11/NQ-CP
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2346/BTC-ĐT
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýTạ Anh Tuấn
        Ngày ban hành10/03/2022
        Ngày hiệu lực10/03/2022
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 tháng trước
        (11/03/2022)

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 2346/BTC-ĐT 2022 báo cáo tình hình giải ngân hằng Quý theo Nghị quyết 11/NQ-CP

             Lịch sử hiệu lực Công văn 2346/BTC-ĐT 2022 báo cáo tình hình giải ngân hằng Quý theo Nghị quyết 11/NQ-CP

             • 10/03/2022

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 10/03/2022

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực