Công văn 2346/TCT-PCCS

Công văn số : 2346/TCT-PCCS về việc giải đáp chính sách miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp do Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2346/TCT-PCCS giải đáp chính sách miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp


BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2346/TCT-PCCS
v/v:  miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp

Hà Nội, ngày 19 tháng 07 năm 2005 

 

Kính gửi : Cục thuế tỉnh Bến Tre

 

Trả lời công văn số 363 CT/TH-DT ngày 23/6/2005 của Cục thuế tỉnh Bến Tre hỏi về việc giải đáp chính sách miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Tại Điểm 3, Điểm 4 Mục I Phần C Thông tư số 98/2002/TT-BTC ngày 24/10/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật khuyến khích đầu tư trong nước quy định:

“Trong quá trình thực hiện dự án, các cơ sở sản xuất, kinh doanh không đáp ứng đủ những điều kiện để được hưởng ưu đãi về thuế theo mức đã đăng ký vì lý do khách quan hoặc chủ quan thì cơ sở phải thông báo bằng văn bản với cơ quan đã quyết định cấp ưu đãi đầu tư trong thời hạn 30 ngày, kể từ khi dự án không còn đủ điều kiện hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định. Trong thời hạn 7 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo của cơ sở sản xuất, kinh doanh cơ quan quyết định cấp ưu đãi đầu tư xem xét và quyết định điều chỉnh một phần hoặc rút bỏ toàn bộ ưu đãi đầu tư đã chấp nhận.

Cơ sở sản xuất, kinh doanh có hành vi gian dối để được hưởng ưu đãi về thuế theo Luật khuyến khích đầu tư trong nước hoặc khi thay đổi điều kiện đầu tư dẫn đến việc giảm mức ưu đãi về thuế theo các mức đã đăng ký mà không khai báo kịp thời theo quy định với cơ quan thuế để điều chỉnh lại mức ưu đãi về thuế thì phải bồi thường thiệt hại và hoàn trả các khoản ưu đãi về thuế đã được hưởng trong thời gian mà dự án không còn đủ điều kiện ưu đãi đầu tư. Ngoài ra, tuỳ theo mức độ vi phạm mà cơ sở sản xuất, kinh doanh còn bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật”.

Căn cứ vào hướng dẫn nêu trên trường hợp doanh nghiệp tư nhân Trường Giang không thực hiện đúng đủ các điều kiện nội dung ghi trong Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư của UBND tỉnh Bến Tre cấp thì sẽ không được hưởng chính sách ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp và tuỳ theo mức độ vi phạm cơ sở sản xuất, kinh doanh còn bị xử phạt theo quy định.

2. Tại Mục III Danh Mục A ngành nghề, lĩnh vực được hưởng ưu đãi đầu tư (ban hành kèm theo Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp) quy định: Sản xuất, kinh doanh hàng xuất khẩu bao gồm: “Dự án sản xuất, kinh doanh hàng hóa có mức xuất khẩu đạt giá trị trên 50% tổng giá trị hàng hóa sản xuất, kinh doanh của dự án trong năm tài chính”.

Căn cứ vào hướng dẫn nêu trên, năm 2004 Công ty cổ phần chế biến thủy sản xuất khẩu An Hóa có hoạt động thu mua hàng thủy sản bán thành phẩm của các đơn vị khác về xuất khẩu nếu có mức xuất khẩu đạt giá trị trên 50% tổng giá trị hàng hóa sản xuất, kinh doanh của dự án trong năm tài chính thì hoạt động nêu trên của Công ty thuộc ngành nghề, lĩnh vực được hưởng ưu đãi đầu tư và được ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp theo chế độ quy định.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VP, PCCS (2b)

  

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

 

Thuộc tính Công văn 2346/TCT-PCCS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2346/TCT-PCCS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/07/2005
Ngày hiệu lực19/07/2005
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Thuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu, Trách nhiệm hình sự, Vi phạm hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2346/TCT-PCCS giải đáp chính sách miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2346/TCT-PCCS giải đáp chính sách miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2346/TCT-PCCS
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýPhạm Duy Khương
        Ngày ban hành19/07/2005
        Ngày hiệu lực19/07/2005
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Thuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu, Trách nhiệm hình sự, Vi phạm hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 2346/TCT-PCCS giải đáp chính sách miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp

           Lịch sử hiệu lực Công văn 2346/TCT-PCCS giải đáp chính sách miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp

           • 19/07/2005

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 19/07/2005

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực