Công văn 235/XNK-CN

Công văn 235/XNK-CN năm 2013 xuất khẩu nguyên liệu nhập khẩu không còn nhu cầu sử dụng do Cục xuất nhập khẩu ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 235/XNK-CN xuất khẩu nguyên liệu nhập khẩu không còn nhu cầu sử dụng


BỘ CÔNG THƯƠNG
CỤC XUẤT NHẬP KHẨU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 235/XNK-CN
V/v xuất khẩu nguyên liệu nhập khẩu không còn nhu cầu sử dụng  

Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2013

 

Kính gửi:

Công ty TNHH Triumph International Việt Nam
(số 2, đường số 3, KCN Sóng Thần I, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương)

 

Trả lời công văn số 086 TIV/06/13 ngày 19 tháng 6 năm 2013 của Công ty TNHH Triumph International Việt Nam về việc xuất khẩu nguyên phụ liệu tồn kho, không còn nhu cầu sử dụng;

Căn cứ Giấy chứng nhận đầu tư số 462043000545 của Công ty do Ban Quản lý các Khu Công nghiệp tỉnh Bình Dương cấp;

Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) có ý kiến như sau:

1- Tại khoản 4 mục II Thông tư số 108/2006/NĐ-CP">04/2007/TT-BTM ngày 04 tháng 4 năm 2007 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương) hướng dẫn hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, gia công, thanh lý hàng nhập khẩu và tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài quy định tại Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 09 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư quy định: "Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được thanh lý hàng hóa nhập khẩu bao gồm: máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển, nguyên liệu, vật tư và các hàng hóa nhập khẩu khác thuộc sở hữu của doanh nghiệp theo các hình thức: xuất khẩu, nhượng bán tại thị trường Việt Nam, cho, biếu, tặng, tiêu hủy."

Thủ tục thanh lý tài sản được quy định tại khoản 1 mục III Thông tư số 108/2006/NĐ-CP">04/2007/TT-BTM của Bộ Công Thương nêu trên.

2- Đề nghị Công ty TNHH Triumph International Việt Nam làm thủ tục xuất khẩu trực tiếp tại cơ quan Hải quan đối với nguyên phụ liệu hàng may mặc thanh lý do không còn nhu cầu sử dụng theo các quy định tại Thông tư số 108/2006/NĐ-CP">04/2007/TT-BTM nêu trên.

Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) thông báo để Công ty biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Trần Tuấn Anh (để báo cáo);
- TCHQ;
- Cục HQ tỉnh Bình Dương;
- Lưu: VT, CN.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Phan Thị Diệu Hà

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 235/XNK-CN

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 235/XNK-CN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 27/06/2013
Ngày hiệu lực 27/06/2013
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thương mại, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 235/XNK-CN xuất khẩu nguyên liệu nhập khẩu không còn nhu cầu sử dụng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 235/XNK-CN xuất khẩu nguyên liệu nhập khẩu không còn nhu cầu sử dụng
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 235/XNK-CN
Cơ quan ban hành Cục Xuất nhập khẩu
Người ký Phan Thị Diệu Hà
Ngày ban hành 27/06/2013
Ngày hiệu lực 27/06/2013
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thương mại, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 8 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 235/XNK-CN xuất khẩu nguyên liệu nhập khẩu không còn nhu cầu sử dụng

Lịch sử hiệu lực Công văn 235/XNK-CN xuất khẩu nguyên liệu nhập khẩu không còn nhu cầu sử dụng

  • 27/06/2013

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 27/06/2013

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực