Công văn 2354/UBND-NC

Công văn 2354/UBND-NC năm 2015 về công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất, nhà trên địa bàn thành phố Hà Nội

Nội dung toàn văn Công văn 2354/UBND-NC 2015 công chứng chứng thực hợp đồng quyền người sử dụng đất nhà Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2354/UBND-NC
V/v. công chứng, chứng thực các hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất, nhà trên địa bàn thành phố Hà Nội

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2015

 

Kính gửi:

- Giám đốc các Sở: Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường, Thông tin và Truyền thông;
- Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội.
- Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã;

 

Thực hiện Công văn số 978/BTP-BTTP ngày 31/3/2015 của Bộ Tư pháp về việc triển khai thi hành Luật công chứng năm 2014; Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật công chứng, Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ đạo như sau:

1. Giám đốc các Sở: Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội và Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo các đơn vị giữ nguyên việc thực hiện công chứng, chứng thực các hợp đồng, giao dịch theo Quyết định số 5434/QĐ-UBND ngày 21/10/2009 của UBND Thành phố và Hướng dẫn số 2128/HDLN-STP-STNMT ngày 28/8/2013 của Liên Sở: Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường về việc Hướng dẫn thực hiện việc công chứng, chứng thực các giao dịch về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn Thành phố.

2. Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Thông tin và Truyền thông, Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội:

- Tiếp tục chia sẻ thông tin, hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu thông tin ngăn chặn và thông tin về hợp đồng, giao dịch đã công chứng trên địa bàn Thành phố (mạng UCHI) để tăng cường an toàn pháp lý cho các giao dịch về bất động sản, tránh tình trạng gian dối, lừa đảo, hạn chế các tranh chấp, khiếu kiện liên quan đến các giao dịch này, đảm bảo trật tự an toàn xã hội.

- Tăng cường công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về nội dung của Luật công chứng năm 2014; Nghị định số 29/2015/NĐ-CP ngày 15/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật công chứng, Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký chứng thực hợp đồng, giao dịch; đặc biệt chú trọng tuyên truyền, hướng dẫn cho các tổ chức, cá nhân hiểu biết đầy đủ về bản chất của công chứng, chứng thực; giá trị pháp lý của các hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động sản khi được công chứng tại các tổ chức hành nghề công chứng, chứng thực tại UBND cấp xã để cá nhân, tổ chức lựa chọn thực hiện.

UBND Thành phố yêu cầu các sở, ngành, Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã nghiêm túc thực hiện. Trong quá trình triển khai nếu có vướng mắc, bất cập phát sinh, các đơn vị tập hợp gửi về Sở Tư pháp để tổng hợp đề xuất báo cáo UBND thành phố chỉ đạo, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Tư pháp;
- TT: TU, HĐND TP;
- Ban Chỉ đạo CCTP Thành ủy;
- Chủ tịch UBND TP;
- Ban Nội chính TU;
(Để báo cáo)
- Các PCT UBND TP;
- Hội Công chứng TP;
- VPUB: CVP, các PCVP, NC, TNMT, TH;
- Lưu: VT, NC.(L)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Hồng Sơn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2354/UBND-NC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2354/UBND-NC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/04/2015
Ngày hiệu lực10/04/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2354/UBND-NC 2015 công chứng chứng thực hợp đồng quyền người sử dụng đất nhà Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2354/UBND-NC 2015 công chứng chứng thực hợp đồng quyền người sử dụng đất nhà Hà Nội
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2354/UBND-NC
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýLê Hồng Sơn
        Ngày ban hành10/04/2015
        Ngày hiệu lực10/04/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDịch vụ pháp lý
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 2354/UBND-NC 2015 công chứng chứng thực hợp đồng quyền người sử dụng đất nhà Hà Nội

           Lịch sử hiệu lực Công văn 2354/UBND-NC 2015 công chứng chứng thực hợp đồng quyền người sử dụng đất nhà Hà Nội

           • 10/04/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 10/04/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực