Công văn 2359/TCT-CS

Công văn số 2359/TCT-CS về việc hạch toán khoản chênh lệch tỷ giá vàng do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2359/TCT-CS hạch toán chênh lệch tỷ giá vàng


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2359/TCT-CS
V/v hạch toán chênh lệch tỷ giá vàng  

Hà Nội, ngày 20 tháng 06 năm 2008

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bình Dương

Trả lời công văn số 1730/CT-TT&HT ngày 13/8/2008 Cục Thuế tỉnh Bình Dương về hạch toán khoản chênh lệch tỷ giá vàng, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 1 Mục III Phần B Thông tư số 134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNDN quy định về nguyên tắc xác định các khoản chi phí không tính vào chi phí hợp lý như sau:

“1.1. Các khoản chi không có đầy đủ hóa đơn, chứng từ theo quy định hoặc hóa đơn, chứng từ không hợp pháp.

1.2. Các khoản chi không liên quan đến việc tạo ra doanh thu, thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế.

1.3. Các khoản chi do nguồn kinh phí khác đài thọ”.

Tại điểm 2.16 Mục III Phần B Thông tư số 134/2007/TT-BTC (nêu trên) quy định khoản chi phí lãi tiền vay sau đây không tính vào chi phí hợp lý: “Phần chi phí lãi tiền vay vốn sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ của các tổ chức tín dụng, các tổ chức tài chính vượt mức lãi suất thực tế căn cứ vào hợp đồng vay. Phần chi phí lãi tiền vay của các đối tượng khác vượt mức lãi suất thực tế căn cứ vào hợp đồng vay hoặc phần chi phí lãi tiền vay vượt quá 1,2 lần mức lãi suất cho vay cao nhất cùng thời điểm của tổ chức tín dụng mà cơ sở kinh doanh có quan hệ giao dịch”.

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp doanh nghiệp vay vốn ngân hàng bằng vàng, đến thời điểm trả nợ do giá vàng tăng nên phần nợ gốc có phát sinh khoản chênh lệch cao hơn so với thời điểm vay, khoản chênh lệch này không phải là chi phí lãi tiền vay nên không chịu mức khống chế theo quy định tại điểm 2.16 Mục III Phần B Thông tư số 134/2007/TT-BTC (nêu trên) và khoản chênh lệch này vẫn được tính vào chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN nếu có đầy đủ chứng từ theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Bình Dương biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Ban HT, PC, TTTĐ
- Lưu: VT, CS (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Thuộc tính Công văn 2359/TCT-CS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2359/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/06/2008
Ngày hiệu lực20/06/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2359/TCT-CS hạch toán chênh lệch tỷ giá vàng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2359/TCT-CS hạch toán chênh lệch tỷ giá vàng
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2359/TCT-CS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýPhạm Duy Khương
        Ngày ban hành20/06/2008
        Ngày hiệu lực20/06/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng, Thuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 2359/TCT-CS hạch toán chênh lệch tỷ giá vàng

             Lịch sử hiệu lực Công văn 2359/TCT-CS hạch toán chênh lệch tỷ giá vàng

             • 20/06/2008

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 20/06/2008

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực